Visar alla blogginlägg från: oktober 2015

Läslyftet på min skola, del 2

teacher-23304_1280I mitt förra inlägg om Läslyftet på min skola skrev jag att vi i gruppen representerar olika ämnen, och att det skulle bli intressant att följa hur textsamtal tar form i så skilda praktiker. Nu när vi gjort halva modulen kan man dra vissa slutsatser. Det har varit enklast för oss svensklärare att ta oss an uppgifterna med eleverna, vilket också Skolverkets utvärdering av provomgången vittnar om (rapporten kommer inom kort att finnas på Skolverkets hemsida). I vår grupp finns också lärare i fysik, slöjd och moderna språk, och de har ibland fått tänka både en och två gånger för att anpassa aktiviteterna för sina grupper. Men ofta har just diskussionerna om deras sätt att tänka och anpassa varit de mest intressanta! Hur blir det när eleverna på en fysiklektion får läsa en novell och analysera den utifrån hur rimliga händelserna är ur ett fysikperspektiv? Eller hur kan Langers begrepp föreställningsvärld och olika förhållningssätt i förhållande till den vara relevanta att tänka utifrån, när eleverna läser en text om olika material i textilslöjden?

Efter en lite trevande början känns det som att alla i gruppen är på banan och vill bidra till det gemensamma lärandet. Jag som handledare behöver bli bättre på att ställa utmanande frågor. Genom både Skolverkets handledarutbildning och utbildningsförvaltningens handledarträffar (se tidigare blogginlägg här och här) får jag stöttning i det.

Anna-Maija

Positiva kollegor ger energi i Läslyftet

Torsdagen den 15 oktober hade vi det andra tillfället av handledarträffar i en av utbildningsförvaltningens lokaler. Några av handledarna hade varit med på första handledarträffen den 2 september medan några kom för första gången.

Efter att alla försett sig med kaffe och frukostmacka visade vi exit notes från förra träffen om önskemål inför den här träffen.  Det som lyftes då var bland annat behovet av att få prata dilemman. Vikten av att alla skulle hinna få lyfta sina utmaningar var även ett önskemål samt att inte fastna i sådant man inte kan påverka som handledare, t.ex. rektors ansvar.

Vår utgångspunkt vid det här tillfället liksom förra gången var att utbyta erfarenheter, både framgångar och utmaningar men även att formerna för samtalen ska vara något man ska kunna använda sig av i sin egen läslyftsgrupp. 

Vi startade med en individuell riktad kortskrivning utifrån två frågeställningar:

  • Vad är du nöjd med i arbetet med din grupp just nu?
  • Vilken utmaning, som du har just nu, skulle du vilja lyfta under träffen?

Därefter fick respektive lärare kort presentera sig och lyfta något man var nöjd med. Det som framträdde tydligast var att man upplevde att kollegorna var så positiva, ”alla är motiverade och går därifrån med lätta steg”. En del berättade att vissa kollegor varit en smula skeptiska inledningsvis, men nu säger ”Det här var roligt! Det här kommer jag att kunna använda i arbetet med eleverna!”. Någon ser stor utveckling i och med att kollegorna börjar ta till sig de teorier de läser om och vågar ifrågasätta sina gamla sanningar. Några påpekade också att det är en intensiv period i skolan nu men att ”de kämpar fast de är trötta”. Härligt att höra!

Vi presenterade därefter en modell för att lyfta dilemman i grupp och få en kortare respons från varje deltagare. Modellens form kommer från TLC (teacher learning communities) eller helt enkelt ”Dilemma i grupp”. Tanken bakom vårt val av modell var att alla skulle få möjlighet att lyfta ett dilemma, att få alla delaktiga samt att fördela talutrymme mellan alla deltagare. Samtalsmodellen är en strukturerad form av att få lyfta sitt dilemma, att besvara frågor från de övriga för att vid behov klargöra dilemmat mer samt få reflektioner från övriga deltagare för att hitta olika sätt att hantera dilemmat. En begränsad tid för varje runda är viktig så att allas dilemman hinns med. Vi hann med sju dilemman på en timme.

Deltagarnas reflektioner efteråt var att man fick många nya tankar och idéer för att lösa sitt dilemma, både utifrån respons på sitt eget dilemma men även av de övrigas dilemman; många nickade igenkännande när andra presenterade sina dilemman. Det var spännande att få ta del av den fantastiska kompetens som visade sig i gruppens samlade erfarenheter! Ettordsrundan som vi avslutade vår träff med visade att deltagarna gick därifrån inspirerade, lättade och med energi! Tänk vilken kraft som finns i olika former av kollegialt lärande!

Framgångar och utmaningar är något som flera säkert skulle vilja dela. Hör gärna av er till oss om ni vill lägga upp ett blogginlägg här på Pedagog Stockholm och dela med er av era erfarenheter som läslyftshandledare.

Sista handledarträffen för höstterminen blir måndagen den 30 november kl 15.00-16.30. Vi hoppas att många kommer då!

Anna-Lena Ebenstål

Läslyftet på gymnasiet

sv_modul_forklaringSnart (november-början av december) är det dags för gymnasieskolor att inför läsåret 2016/2017 ansöka om deltagande i Läslyftet med statsbidrag. Arbetet med gymnasiets moduler pågår för fullt, och det finns en möjlighet för gymnasielärare att vara med och påverka detta arbete. Så här skriver Skolverket:

”Vill du vara med och påverka Läslyftet?

Är du lärare på gymnasiet inom yrkesämnen, praktisk-estetiska ämnen eller naturvetenskapliga ämnen? Kan du komma till Stockholm den 22 oktober kl. 14-17 ? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse att delta i vårt samråd.

Skicka ett mejl till laslyftet@skolverket.se
Berätta vilken skola du arbetar på och vilka ämnen du undervisar i. Om du väljs ut, får du en personlig inbjudan inom kort.”

Skolverkets hemsida och på läs- och skrivportalen finns mer information.

Anna-Maija

Informationsträff om Läslyftet i Stockholm

Läslyftet en möjlighet för alla lärare!

Läslyftet är i gång på ett flertal skolor över hela landet och nästa läsår finns även möjlighet för gymnasieskolan att delta. Är du lärare eller skolledare och vill  veta mer om  hur Läslyftet organiseras och genomförs i Stockholms stad och om hur man kan delta, både med statsbidrag och utan är du välkommen till våra informationsträffar.

Tisdag den 13 oktober:

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14

Tid: 15.30-16.30

Måndag den 2 november:

Plats: Kungliga Myntet, Hantverkarg 2 f

Tid: 15:00-16:00

Om ni har några frågor om läslyftet kan ni kontakta oss:

laslyftet@Stockholm.se

Anmäl dig till det datum som passar bäst:

Tisdagen den 13/10

eller

Måndagen den 2/11

Gå gärna in på Läs- och skrivportalen och läs mer:

Läs- och skrivportalen

Kristina Ansaldo

Att våga att inte veta

thWRVNSPLMFörra veckan deltog jag i Skolverkets handledarutbildning under Högskolan Dalarnas regi. Något som tilltalade mig var betoningen av teori OCH praktik: att teorin kan få en att förstå praktiken bättre och att praktiken kan utvecklas genom en teoretisk förståelse.

Den teoretiska grund som våra handledare på utbildningen har bygger på Habermas kommunikationsteoretiska perspektiv och på Freires frigörande samtal. Människosynen kan beskrivas som den kompetenta människan, vilket leder till inställningen att vid en handledning delas ansvaret mellan alla deltagare och ingen är expert. Handledaren ska ”våga att inte veta” och målet är att förstå det den andra förstår. Det handlar om kollaborativt lärande – eller varför inte kollegialt lärande som det så populärt heter idag.

Förutom att ta del av den teoretiska bakgrunden fick vi också handledning på handledning. ”Ska man åstadkomma något måste man sitta vid”, lär Kerstin Ekmans mor ha sagt om att lära sig att väva. Vi fick ”sitta vid”, dvs. praktisera handledning, under utbildningsdagarna och det får vi ju också göra med läslyftsgrupperna på våra skolor.

Till nästa utbildningstillfälle i november ska vi ta med oss eventuella svårigheter vi stött på men också sådant som fått samtalet att lyfta, exempelvis utmanande frågor.

Anna-Maija