Visar alla blogginlägg med kategorin:
Dans

Tio nya moduler publicerade i juni!

updateNu har Skolverket publicerat tio nya moduler på Läs- och skrivportalen. En av dem är den första av två planerade moduler som riktar sig till förskolan: Läsa och skriva i förskolan. Modulen innehåller olika sätt att stimulera barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Två moduler är för högstadiet: Skriva i alla ämnen och Kritiskt textarbete. I modulen Skriva i alla ämnen är utgångspunkten att skrivande främjar elevernas kunskapsutveckling. Eftersom innehåll och struktur i texter skiljer sig åt från ämne till ämne behöver alla lärare utveckla kunskaper som rör det skrivande och de texter som förekommer i de egna ämnena. När eleverna ges möjlighet att skriva i alla ämnen får de därmed en chans att utveckla tankar i ämnet och visa sina ämneskunskaper genom sitt skrivande.  Den andra nya högstadiemodulen Kritiskt textarbete tar sin utgångspunkt i och syftar till att genom kritiskt textarbete bidra till att elever förstår sig själva och den värld de lever i och att de ska få en röst i den världen för att kunna påverka och förändra. Modulen handlar om undervisning och lärande kring det innehåll som uttrycks i läroplanens värdegrund och behandlar språkets kraft att lära och undervisningens stödstrukturer. En bärande tanke är att kritiskt textarbete hjälper elever att utveckla förståelse för tillvarons alla frågor med hjälp av språket.

De resterande sju modulerna är i första hand för gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan, även om flera av dem med fördel kan användas på högstadiet. Tre moduler riktar sig till lärare i teoretiska och andra textrika ämnen: Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär, Analysera och kritiskt granska och Lässtrategier för ämnestexter. Modulen Språk i yrkesämnen är, som man förstår, för lärare i yrkesämnena. Språk- och kunskapsutvecklande arbete och Textarbete i digitala miljöer riktar sig till alla lärare och Läsförståelse och skriftproduktion till lärare i gymnasiesärskolan.

Tre moduler kommer att bli färdiga till vårterminen 2017: Från vardagsspråk till ämnesspråk (F-9), Flera språk i förskolan och Grundläggande litteracitet för nyanlända elever (gy och 7-9).

Anna-Maija

Läslyftet på gymnasiet

sv_modul_forklaringSnart (november-början av december) är det dags för gymnasieskolor att inför läsåret 2016/2017 ansöka om deltagande i Läslyftet med statsbidrag. Arbetet med gymnasiets moduler pågår för fullt, och det finns en möjlighet för gymnasielärare att vara med och påverka detta arbete. Så här skriver Skolverket:

”Vill du vara med och påverka Läslyftet?

Är du lärare på gymnasiet inom yrkesämnen, praktisk-estetiska ämnen eller naturvetenskapliga ämnen? Kan du komma till Stockholm den 22 oktober kl. 14-17 ? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse att delta i vårt samråd.

Skicka ett mejl till laslyftet@skolverket.se
Berätta vilken skola du arbetar på och vilka ämnen du undervisar i. Om du väljs ut, får du en personlig inbjudan inom kort.”

Skolverkets hemsida och på läs- och skrivportalen finns mer information.

Anna-Maija