Visar alla blogginlägg med kategorin:
Debatt och skolpolitik

Utmanande frågor

3526522573_8f40a675b6Ett av målen med Läslyftet är att deltagarna ska bli bättre på att ifrågasätta sin undervisning, vilket kan vara rätt så knepigt. Man kanske har hittat en modell som fungerar och som man tycker bygger på beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet är en svårdefinierad term, och det här inlägget ska inte handla om det. Istället ska det handla om handledarens roll i de kollegiala samtalen.

Ett vanligt ”misstag”, eller nybörjarfel kanske, är att vara alltför lösningsinriktad – bättre vore att lyssna mer. Under en föreläsning på handledarutbildningen fick vi höra att en handledare skulle vara interested, snarare än onterested. Det är deltagarna som ska hitta vägar och inte handledaren. Man ska försöka fånga deltagarna där de är just nu och försöka göra olikheterna i gruppen till en styrka istället för ett hinder. Viktigt är också att vara medveten om olika slags trådar som gruppen kan bli intrasslad i. Det handlar om både samtalstrådar och relationstrådar.

Ett viktigt verktyg för en handledare är utmanande frågor. Och då kommer vi tillbaka till det jag började inlägget med, nämligen att ifrågasätta sin undervisning. Det är dock en utmaning i sig att ställa utmanande frågor utan att kritisera, tycker jag. Det bästa och mest effektiva är kanske om deltagarna själva börjar ställa utmanande frågor till varandra och framför allt till sig själva. Men hur uppnår man det?

På utbildningsförvaltningens handledarträffar prövar vi modeller för samtal (se tidigare inlägg). Dessutom kan man genom erfarenhetsutbyte får exempel på fungerande verktyg.

Anna-Maija

Jag kände inte igen mig!

I veckan googlade jag in på Läs- och skrivportalen där jag inte varit på ett tag och upptäckte att jag inte riktigt kände igen mig. Faktiskt mycket bättre och tydligare nu. Som besökare kommer jag direkt på modulöversikt, länk till mer om Läslyftet, en kort film som presenterar Läslyftet och så det senaste. Under Aktuellt hittar jag en broschyr som presenterar Läslyftet, ramar och uppgifter för att ansöka till nästa omgång av utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare och mycket mer. Nytt är att det under 2016 kommer moduler för gymnasiet och förskolan. I modulöversikten, som du hittar som pdf-fil, presenteras de 13 moduler som finns tillgängliga våren 2016. Fler moduler presenteras så fort de är klara. Länken till sidan är: https://lasochskrivportalen.skolverket.se

båda bilderna

 Med andra ord är det viktigt att regelbundet besöka Läslyftet Läs- och skrivportal.  Det kommer hela tiden upp ny information.

/Toura Hägnesten