Visar alla blogginlägg med kategorin:
Estetiska lärprocesser

Språk- och kunskapsutvecklande arbete i bildämnet

bridge-113194_1920Vi erbjuder dig som är bildlärare tre seminarieträffar med inslag av workshops om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i bildämnet. Du får möjligheter att lyssna på aktuell forskning och utbyta erfarenheter med andra bildlärare

För att seminarieserien ska ge så mycket som möjligt innebär en anmälan att man deltar samtliga tre tillfällen.

Datumen är 19/1, 23/2, 30/3. Lokal är i Utbildningsförvaltningens lokal Insikten, Hantverkargatan 2F. Tid: 14.30 – 17.00.

Anmälan senast 17/12, begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller.

Här anmäler du dig: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=99253

Anna-Maija

Läslyftet på gymnasiet

sv_modul_forklaringSnart (november-början av december) är det dags för gymnasieskolor att inför läsåret 2016/2017 ansöka om deltagande i Läslyftet med statsbidrag. Arbetet med gymnasiets moduler pågår för fullt, och det finns en möjlighet för gymnasielärare att vara med och påverka detta arbete. Så här skriver Skolverket:

”Vill du vara med och påverka Läslyftet?

Är du lärare på gymnasiet inom yrkesämnen, praktisk-estetiska ämnen eller naturvetenskapliga ämnen? Kan du komma till Stockholm den 22 oktober kl. 14-17 ? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse att delta i vårt samråd.

Skicka ett mejl till laslyftet@skolverket.se
Berätta vilken skola du arbetar på och vilka ämnen du undervisar i. Om du väljs ut, får du en personlig inbjudan inom kort.”

Skolverkets hemsida och på läs- och skrivportalen finns mer information.

Anna-Maija

Att samtala om text – Läslyftet på min skola

MB900427685I torsdags var första tillfället då deltagarna i gruppen hade prövat en aktivitet i sina klasser. En aspekt vi diskuterade var hur lång tid man ska lägga på textsamtal. Det finns ju så många ord och begrepp som är viktiga – vilka ska man välja? Att lägga ned mycket tid på första kapitlet när man introducerar boken är en sak. Man märker också att man då kan engagera alla eleverna. Men hur behåller man engagemanget? Blir det inte tjatigt att arbeta så intensivt med varje kapitel, speciellt om boken är tjock? Förhoppningsvis ger de andra delarna i modulen ledtrådar till hur man kan tänka.

Det känns roligt att ta del av de andra lärarnas praktiker. Det är också intressant att vi representerar olika ämnen och närmar oss texterna och uppgifterna ur lite olika perspektiv. Nästa del handlar om olika samtalsmodeller – undrar vad det blir för aktivitet i slöjdsalen!

Anna-Maija