Visar alla blogginlägg med kategorin:
Karriärvägar

Mariaskolans råd till skolor som deltar i Läslyftet

Mariaskolan1200v2

En av de skolor som ingick i utprovningsomgången av Läslyftet är Mariaskolan på Södermalm. De båda förstelärarna Stefan Jeppsson och Carina Thorssons gick handledarutbildningen och drev det kollegiala lärandet kring modulen ”Samtal om text”.

Här är deras tips till skolor som deltar i Läslyftet:

  • Rektorns roll är viktig. Visa på hur viktigt Läslyftet är för hela skolan! Avsätt tid på schemat för handledledning. 90 minuter i veckan har fungerat bra.
  • Om det är två handledare, se till att lägga schemat så att de får gemensam planeringstid.
  • Handledaren måste fundera över grupperna och hur de ska se ut.
  • Skolledningen bör tillsammans med handledaren tänka över vad målet är.
  • Välj modul utifrån målet. Om målet är att hela skolan ska ha ett gemensamt språk är det en bred modul, men det finns även moduler inriktade på SO eller NO.

Läs hela intervjun med Stefan Jeppsson och Carina Thorsson på Pedagog Stockholm!