Visar alla blogginlägg med kategorin:
Organisation och ledarskap

Skolledarträff inom Läslyftet

Prästkragar2Den 23 augusti anordnas en informationsträff för skolledare gällande förutsättningar, organisation och genomförande av Läslyftet. Träffen riktar sig både till skolledare som missade Skolverkets inledande konferens i maj (eller utbildningsförvaltningens motsvarande konferens) och till skolledare som vill fördjupa sina kunskaper om Läslyftet eller diskutera dem med andra.

Träffen är på Hantverkargatan 2F i lokalen Insikten kl. 14.30 – 16.30. Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Anna-Maija

Undvik ”activity traps”!

thVAVUMVGWFör någon vecka sedan var jag på Skolverkets handledarutbildning (dag 4 och 5 av sammanlagt 9) för handledare inom Läslyftet. Högskolan Dalarna ansvarar för utbildningen i handledning, men Skolverket är alltid med under åtminstone en dag och informerar och låter sig informeras. Den här gången informerades vi om de nya modulerna som kommer till vårterminen (se tidigare inlägg). Vi fick också veta att 8000 lärare är involverade i Läslyftet detta läsår. 63 procent av dem är lärare i svenska och/eller svenska som andraspråk. Förhoppningsvis blir det fler och fler lärare i alla ämnen de kommande åren.

Syftet med Läslyftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Det finns en del förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska uppnå sådana effekter. Enligt forskning tar det fem till åtta år att skapa en varaktig förändring. Det betyder att skolor måste fortsätta med läs- och skrivutvecklande insatser efter året med  statsbidraget. Modulerna på Skolverkets läs- och skrivportal är ett utmärkt material att arbeta med, och modellen som bygger på kollegialt samarbete fungerar väl enligt Skolverkets utvärdering av provomgången.

Det gäller alltså att satsa på ett långsiktigt utvecklingsarbete istället för det tyvärr alltför vanliga misstaget att hoppa från den ena insatsen till den andra. Dessutom är det viktigt att undvika ”activity traps”, dvs. att hoppa in på åtgärder direkt utan att tillräckligt med tid lagts på att analysera vad som är rätt åtgärd. Något annat som huvudman/rektor bör tänka på om man vill få till en varaktig skolutveckling är att ge lärare förutsättningar att utvecklas såväl enskilt som kollegialt. Den enskilda utvecklingen är en starkt motiverande faktor.

Anna-Maija

Intervju med Katarina Arkehag

KatarinaArkehaglitenI en intervju på Pedagog Stockholm berättar Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad,  hur statsbidraget fördelades till skolor, vem som kan bli handledare och vilket stöd utbildningsförvaltningen kommer att erbjuda handledare i Läslyftet. 

Katarina Arkehag betonar bland annat hur viktigt det är att varje skolor analyserar sina behov finns innan man ger sin in i Läslyftet.

– I våra skolor finns alla slags behov. Det kan handla om att utveckla läs- och skrivförmågan generellt, språk- och ämnesutveckling eller flerspråkighet. Läslyftet ger oss en möjlighet att arbeta mer strukturerat och långsiktigt utifrån de behoven. Då är det viktigt att skolorna analyserar behoven själva. Det är inget som vi kan definiera centralt.

Läs hela intervjun på Pedagog Stockholm.

/Annelie