Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Läs- och skrivportal

Skolinspektionens rapport och Läslyftet

bakomträdhaikuSkolinspektionen har släppt en ny rapport om läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6.

Granskningen visar att skolan måste ge grundskoleelever bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära. Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna.

”Ett mer aktivt stöd från lärarna” betyder att undervisningen måste utvecklas. Det finns förstås många sätt att göra det på, och det är ett långsiktigt arbete. Läslyftet som syftar till att utveckla elevers läsförståelse och skrivförmåga är ett sätt att ge lärare nya verktyg att använda i undervisningen. Skolor kan få statsbidrag i ett år, men det är viktigt att man arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling även efter året med statsbidraget. Skolverkets hemsida innehåller för närvarande tolv olika moduler som behandlar språk-, läs- och skrivutveckling ur olika ämnens och stadiers perspektiv. Läslyftet handlar inte om att reducera ämnena till enbart språk utan det ämnesdidaktiska finns alltid med.

Ta gärna en titt på de olika modulerna på Läs- och skrivportalen!

Anna-Maija

Modersmålslärare i startgroparna för läslyftet

Fjorton samtalsledare för läslyftet från Språkcentrum samlades i en av Utbildningsförvaltningens lokaler torsdagen den 13 januari för ett första tillfälle av en samtalsledarutbildning. Vår utgångspunkt är de förutsättningar som vi tror kan stärka ett kollegialt lärande inom läslyftet samt att ge deltagarna tillfälle att prova några olika samtalsmetoder att använda tillsammans med sin läslyftsgrupp. Genom att få reflektera och metasamtala parallellt med att vi använder olika samtalsmetoder är vår förhoppning att man ska känna sig tryggare i rollen som samtalsledare.

Förutsättningarna för modersmålslärarna att driva och delta i läslyftet skiljer sig ganska mycket från grundskolelärarna vilket gör det ännu mer angeläget och intressant att få ta del av dessa lärares tankar, erfarenheter och förväntningar. Läslyftsgrupperna på Språkcentrum utgörs av heterogena språkgrupper som oftast träffas enbart en gång i veckan eftersom de förflyttar sig mellan ett flertal skolor under en och samma arbetsvecka.

Utifrån våra tidigare erfarenheter av att coacha grupper och de tankar och erfarenheter som vi har fått från de som redan är samtalsledare i läslyftet i grundskolan utgick vi från följande förutsättningar:

kollegialt lärande

För detta första tillfälle fokuserade vi på bubblorna Tydlig överenskommelse och Samtalsledarrollen. Att göra en tydlig överenskommelse med sin läslyftsgrupp vid starten har visat sig vara en framgångsfaktor och för att visa hur det kan gå till gjorde vi en tillsammans med gruppen av blivande samtalsledare. Förutom praktiska detaljer som datum, lokal och tid fick deltagarna lyfta sina förväntningar på sig själva, på kollegorna och på oss samtalsledare. Dessa förväntningar utgör sedan grunden till överenskommelsen. Deltagarna fick med sig utkastet för att som en första aktivitet reflektera över om man är ok med det som står, eller om man tycker att det saknas något.

Vi tittade även närmare på samtalsledarens olika roller; vägvisare, supporter, avvaktare och utmanare. Vi lyfte några tankar kring vad de olika rollerna innebär och när gruppen man leder kan behöva mer av den ena eller andra ledarrollen. En kortare praktisk övning i att lyssna aktivt och bli lyssnad på fick illustrera vikten av att ibland som samtalsledare avvakta, lyssna in andra deltagare och inte vara för snabb att komma med egna lösningar, eller ha en egen agenda som samtalsledare.

Slutligen gick vi in och tittade närmare på materialet för modul 1, Samtal om text, del 2 på Skolverkets hemsida eftersom det är den del som dessa samtalsledare kommer att starta med den här terminen. Tillsammans tittade vi på filmen med diskussionen mellan Barbro Westlund och några lärare och varje deltagare fick individuellt skriva ner några tankar utifrån vad de såg som intressant, viktigt eller förvånande. Nästa steg var att diskutera filmen genom en samtalsmodell som kallas Vattenhjulet. Modellen innebär att ett par i taget får diskutera, i det här fallet utifrån filmen, medan övriga lyssnar. Efter ett par minuter är det nästa pars tur som kan välja att fortsätta diskussionen utifrån det de nyss har hört eller ta upp nya tankar utifrån filmen. ”Hjulet” rullar vidare tills alla par har fått komma till tals.

Vid nästa tillfälle, i slutet av januari fortsätter vi med de andra förutsättningarna för kollegialt lärande. Vi som leder detta är Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål, lärarcoacher för Utbildningsförvaltningen.

Informationsträff om Läslyftet i Stockholm

Läslyftet en möjlighet för alla lärare!

Läslyftet är i gång på ett flertal skolor över hela landet och nästa läsår finns även möjlighet för gymnasieskolan att delta. Är du lärare eller skolledare och vill  veta mer om  hur Läslyftet organiseras och genomförs i Stockholms stad och om hur man kan delta, både med statsbidrag och utan är du välkommen till våra informationsträffar.

Tisdag den 13 oktober:

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14

Tid: 15.30-16.30

Måndag den 2 november:

Plats: Kungliga Myntet, Hantverkarg 2 f

Tid: 15:00-16:00

Om ni har några frågor om läslyftet kan ni kontakta oss:

laslyftet@Stockholm.se

Anmäl dig till det datum som passar bäst:

Tisdagen den 13/10

eller

Måndagen den 2/11

Gå gärna in på Läs- och skrivportalen och läs mer:

Läs- och skrivportalen

Kristina Ansaldo

Att våga att inte veta

thWRVNSPLMFörra veckan deltog jag i Skolverkets handledarutbildning under Högskolan Dalarnas regi. Något som tilltalade mig var betoningen av teori OCH praktik: att teorin kan få en att förstå praktiken bättre och att praktiken kan utvecklas genom en teoretisk förståelse.

Den teoretiska grund som våra handledare på utbildningen har bygger på Habermas kommunikationsteoretiska perspektiv och på Freires frigörande samtal. Människosynen kan beskrivas som den kompetenta människan, vilket leder till inställningen att vid en handledning delas ansvaret mellan alla deltagare och ingen är expert. Handledaren ska ”våga att inte veta” och målet är att förstå det den andra förstår. Det handlar om kollaborativt lärande – eller varför inte kollegialt lärande som det så populärt heter idag.

Förutom att ta del av den teoretiska bakgrunden fick vi också handledning på handledning. ”Ska man åstadkomma något måste man sitta vid”, lär Kerstin Ekmans mor ha sagt om att lära sig att väva. Vi fick ”sitta vid”, dvs. praktisera handledning, under utbildningsdagarna och det får vi ju också göra med läslyftsgrupperna på våra skolor.

Till nästa utbildningstillfälle i november ska vi ta med oss eventuella svårigheter vi stött på men också sådant som fått samtalet att lyfta, exempelvis utmanande frågor.

Anna-Maija

Informationsträff om Läslyftet i Stockholm

Läslyftet en möjlighet för alla lärare!

Från och med läsåret 2015/2016 kan alla lärare i grundskolan arbeta med Läslyftet. Nästa läsår gäller det även gymnasiet. Deltagandet kan ske med eller utan statsbidrag. Utbildningsförvaltningen(huvudmannen)ansöker om statsbidragen och fördelar dem. Tyvärr är det långt ifrån alla intresserade som kan få bidrag. Däremot kan skolorna i Stockholms stad arbeta med Läslyftet utan statsbidrag och då får stöd från Utbildningsförvaltningen i form av stöttning till samtalsledarna.

Arbetar du som lärare eller skolledare i Stockholms stad?

Låter det här intressant? Skulle ni vilja veta mer om läslyftet med eller utan statsbidrag?

Då är du/ni hjärtligt välkomna till en informationsträff om Läslyftet!

Tisdag den 13 oktober:

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14

Tid: 15.30-16.30

Måndag den 2 november:

Plats: Kungliga Myntet, Hantverkarg 2 f

Tid: 15:00-16:00

Om ni har några frågor om läslyftet kan ni kontakta oss:

laslyftet@Stockholm.se

Anmäl dig till det datum som passar bäst:

Tisdagen den 13/10

eller

Måndagen den 2/11

Gå gärna in på Läs- och skrivportalen och läs mer:

Läs- och skrivportalen

Birgitta Thorander

Att samtala om text – Läslyftet på min skola

MB900427685I torsdags var första tillfället då deltagarna i gruppen hade prövat en aktivitet i sina klasser. En aspekt vi diskuterade var hur lång tid man ska lägga på textsamtal. Det finns ju så många ord och begrepp som är viktiga – vilka ska man välja? Att lägga ned mycket tid på första kapitlet när man introducerar boken är en sak. Man märker också att man då kan engagera alla eleverna. Men hur behåller man engagemanget? Blir det inte tjatigt att arbeta så intensivt med varje kapitel, speciellt om boken är tjock? Förhoppningsvis ger de andra delarna i modulen ledtrådar till hur man kan tänka.

Det känns roligt att ta del av de andra lärarnas praktiker. Det är också intressant att vi representerar olika ämnen och närmar oss texterna och uppgifterna ur lite olika perspektiv. Nästa del handlar om olika samtalsmodeller – undrar vad det blir för aktivitet i slöjdsalen!

Anna-Maija

Läs- och skrivportalen är uppdaterad

med nya moduler för hösten. Det är 8 nya moduler som har tillkommit. De finns inlagda utifrån vilka årskurser de är inriktade på.

För att hitta modulerna börjar du med att välja skolform, under fliken Välj modul. Klicka på skolformen, på bilden har jag valt grundskola, och gå vidare till att klicka på årskurs. Nu ser du vilka moduler du har att välja på. När du för muspekaren över modultitlarna så visas en kort beskrivning av modulernas innehåll till höger.

Läslyftets moduler aug15_vinklad

Modulerna är organiserade efter årskurs på följande sätt.

Årskurs 1-3:

 • Samtal om text
 • Tolka och skriva text i skolans alla ämnen
 • Läsa och skriva i alla ämnen
 • Kritiskt textarbete
 • Stimulera läsintresse

Årskurs 4-6:

 • Samtal om text
 • Tolka och skriva text i skolans alla ämnen
 • Främja elevers lärande i NO
 • Främja elevers lärande i SO
 • Kritiskt textarbete
 • Lässtrategier för sakprosa
 • Stimulera läsintresse

Årskurs 7-9:

 • Samtal om text
 • Tolka och skriva text i skolans alla ämnen
 • Främja elevers lärande i NO
 • Främja elevers lärande i SO
 • Lässtrategier för sakprosa
 • Stimulera läsintresse

Tyvärr fungerade det inte att länka direkt från modultitlarna till respektive webbsida. Skolverket använder någon funktion som gör att man bara kan vara uppkopplad en stund och sedan får man besked om att sessionen är över. Tyvärr!

Ja, här finns många intressanta texter att läsa. Själv har jag bara hunnit klicka mig igenom länkarna. Till min stora förtjusning hittade jag under Lässtrategier för sakprosa ett avsnitt om att kombinera lässtrategier i arbetet med bloggar. Jag börjar med att läsa in mig på det då jag räknar med att kunna använda delar på mina bloggkurser.

Tänk vilken resurs Skolverkets Läs- och skrivportal kommer att vara för lärare under många år framöver. Det här är bara början. Många fler moduler kommer att läggas upp framöver. Nästa omgång nya moduler sägs komma i början av 2016.

Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommarläsning. Med tanke på hur vädret har varit hitintills så blir det en del tid över för annat än bad…

TH namn

Läs- och skrivportalen har nytt utseende

Jag blev nyss medveten om att Läslyftets Läs- och skrivportal har nytt utseende. Innehållet är detsamma som tidigare och jag kan inte upptäcka någon ny information. Överst på sidan hittar du menyraden med flikar för Välj modul, Så arbetar du med modulerna, Handledare, Rektor & förskolechef samt Språk-, läs- och skrivutvecklare. Under respektive flik hittar du den information som hör dit. Utbildningen för handledare kan du läsa om under fliken Handledare.

Läslyftet 

Jag som arbetar mot grundskolans lärare är förstås nyfiken på vad jag hittar för moduler. Men nej, höstens nya moduler har inte lagts upp än. För att hitta till modulerna så börjar jag med att välja skolform, här valde jag Grundskola. Sedan väljer jag årskurs och sist modul. Som synes så kommer grundskolans moduler att läggas upp enligt en årskursindelning för åk 1-3, 4-6 respektive 7-9.

modulval

Det här blir bra när det är kompletterat och klart. En sak saknar jag dock. Det är att när jag klickar mig vidare så öppnas inte nästa sida som ny sida. Det gör att om jag vill gå tillbaka så måste jag backa hela vägen tillbaka genom mina val. I de fall jag öppnar filer så öppnas de som ny sida.

Lägg märke till att när du ställer muspekaren över modulnamnet Samtal om text så visas automatiskt en liten förklarande text till höger. En text som beskriver vad modulen behandlar.

modulval2

När vi klickar på Förskola, Gymnasieskola och Gymnasiesärskola får vi  upp  information om att modulerna kommer läsåret 2016-17. För varje skolform visas information om vad som kommer alternativt när.

Med tanke på att nya delar läggs upp löpande så önskar jag att det hade varit möjligt att prenumerera på nyheter. Nu blir det till att bevaka löpande.

TH namn grå bakgrund