Visar alla blogginlägg från: juli 2010

Sommarafasi

Direktrapport från Almedalen

Det är piggt ändå att förlägga skolrelaterade seminarier på vanlig skolstartstid i ett trettiogradigt Visby. Tack, men kanske inte idag.