Visar alla blogginlägg från: september 2010

Empati – influensa 0-1

Självdiagnos

Ramverk

Man får arbeta med tydliga ramar då gamla mellanstadiet nu ormat sig upp i högstadiet. Det har sagts förr, men det är understundom… något av en kontrast.

Utbildning och inbillning

Just idag är man kanske inte på topphumör, oavsett politisk läggning. Nästan.

Aktualiteter

Stockholms IT-satsning med Volvo som leverantör har inte gått  någon förbi . Låt mig återkomma till det lustiga i vem som levererar – men det kanske är öppet mål. Låt mig också återkomma till Skolwebben. Trevlig helg!

Studiebesök

Novaschembohem

Skolfronter

Ja, jag vet inte jag. Döm själva om den ligger ute.

Kollektivism