Visar alla blogginlägg från: mars 2012

Dubbelgardering

”Avgiften gör att lärare som söker till detta är mer motiverade. Det är inte bara något man hoppar på för att det erbjuds.”

Jamen dåså. Jag min slöfock, jag väntar nog på mitt gratisleg. När nu det kommer.

Utvecklingssamtalssäsong

Digitaargh!

Så mina elever fick en läxa vid sittande bord igår. Den löd ungefär ”kan DN ge er svaret på varför er magister sitter här i datasalen och svär osande eder?”

Affärsidé

Apropå det här.

Fyllefilter

Lärarnas yrkesetiska råd har nu kommit med ett uttalande kring hur man bör använda sociala medier (Tack för tipset, Magnus Blixt). Jag tycker att det är självklart att man har två profiler och vattentäta skott däremellan. Även om man kan filtrera sina uppdateringar kanske man inte alltid gör det. Och någon gång måste man få vara ledig.

Hemarbete, James Joyce-style

Idag sitter jag hemma och arbetar med omdömen. Det är åtminstone mitt strävansmål. Nu till något helt annat: James Joyces stream of conciousness, från Ulysses.

Tydlighet

Om en vecka väntas utbildningsnämnden klubba igenom förslaget om trygghet och studiero i skolan. Extra viktigt är tydligen tydligheten.

Sportlovsamnesi

Välkomna tillbaka!