Visar alla blogginlägg med kategorin:
Verktyg för formativ bedömning

Flexibilitetskris

Tidigare vårterminer har niornas möjlighet till kreativa schemalösningar störts ungefär sex gånger av nationella prov. I år framstår det som ett under av flexibilitet.