Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Läxhjälp

Tala med varandra

Uppenbarligen behöver somliga jobba på sin kommunikation.