Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Prov

Flexibilitetskris

Tidigare vårterminer har niornas möjlighet till kreativa schemalösningar störts ungefär sex gånger av nationella prov. I år framstår det som ett under av flexibilitet.

Nationella prov åt alla!

Lämplighetstest

Lämplighetstest för lärarutbildningen kan säkerligen rensa bort de värsta skåpen innan de gör skolan osäker. Det gäller bara att formulera frågeställningarna tydligt.

Nationella prov

Hur var det nu: Skolverket ser de nationella proven endast som en del i den totala bedömningen, men ogillar när det diffar. Somliga tar det senare på stort allvar och lägger upp undervisningen därefter. Hur vill ni ha det? Är det inte lika bra att vi gör en tenta av hela skiten?

Hets

Några terminer till med det snart inaktuella betygssystemet. Vi ser med spänning fram mot nästa. Nya bokstäver utlovas, hetsen blir förmodligen densamma. (Bilden tillägnas kollegan Magnus, vars åttor just kommit på att de kanske behöver göra något omprov eller så för att få trivsamma betyg)

Betyg och bedömning

Hittar inte texterna hos Skolverket, men för några år sedan fick vi på nöten ordentligt när vi försökte införa stränga deadlines. Det fick man inte. Länk, någon?

Vardagsskildring

Bedömaröverensstämmelse

Inte lätt när tolkningsutrymmet är stort.
wordpress visitors

Nationella prov, matematik, del C

Närmare bestämt idag. Jag sitter vakt. Frågor? Fråga inte mig, jag kan inte matte.