Visar alla blogginlägg från: juli 2010

Pedagogerna och Demokratin

En av ”Lärarnas favoritavhandlingar” denna sommar (jag är en av åtta lärare i 360s lärarpanel, vilka ungefär kvartalsvis utser sina favoritavhandlingar till tidningen 360 och www.skolporten.com/fou/avh) blev till sist Lars Perssons avhandling ”Pedagogerna och Demokratin – en rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling”, Lund 2010.

”För att hantera förskolans och skolans demokratiuppdrag krävs professionella pedagoger. Professionalitet kräver förmåga att handskas med etiskt svåra situationer där det inte är möjligt att agera utifrån en förutbestämd manual. Professionell autonomi medför en handlingsmakt, som ställer höga krav på moralisk tillförlitlighet för att omgivningen ska känna förtroende. Detta gäller även om autonomin är begränsad. Pedagogernas professionalitet kan synliggöras och utvecklas bland annat genom att den etiska dimensionen i arbetet lyfts fram. Barnkonventionen och de yrkesetiska principerna behöver lyftas fram mera i diskussionen för att kunna bli det stöd som pedagogerna behöver. Poängen med dessa dokument är inte att de har färdiga lösningar eller tolkningar av svåra fråogr utan att de kan tillföra perspektiv och hållpunkter.” /s 163

”Pedagogerna äger insikter och erfarenheter om verksamheten, och avhandlingens syfte har varit att beskriva dessa. demokratiuppdraget är omfattande och komplext. Pedagogerna i undersökningen menade att arbetet med demokratiuppdraget ställer höga krav på dem och deras kollegor.” /s 145

Jag tycker han fångade en hel del av dilemmat som lärare – mängden mål och mängden ständiga överväganden, prioriteringar och val. Vi lärare har ett tydligt demokratiuppdrag. Demokrati uppstår inte i ett vakuum och kan knappast införas med hjälp av diktatur. Däremot kan man skapa grogrund och förutsättningar för demokrati. Att läsa Perssons avhandling (skriven på lättfattlig svenska) ger utan tvekan lite perspektiv, insikter och grund att stå på i det arbetet.

Men är det inte krångligt att läsa avhandlingar?

Inte nödvändigtvis. Först läser jag alltid inledningen. Sedan brukar jag hoppa fram till litteraturöversikten. Metoddelen läser jag sällan särskilt noga – den är främst riktad till akademin, i den fortsatta diskussionen hur man kommer fram till vetenskap. Efter lite enstaka nerslag i själva undersökningen kommer jag så fram till den mest intressanta delen: ”Resultat” eller ”Diskussion” (avhandlingarna har lite olika uppbyggnad).
Har man inte ens tid för det kan man alltid läsa sammanfattningen, eller t o m den intervju som brukar publiceras på www.skolporten.com/fou/avh. Där finns även länk till universitetens ev pressmeddelanden.
Ett annat tips är att faktiskt åka till disputationen. Då får man i allmänhet en två timmars sammanfattning i powerpointformat av opponenten. Helt gratis. Öppet för var och en! Precis som demokratin.

Sommarlov som backstage

På dass i sommarstugan har vi en liten tidningshylla med blandad sortering. Självklart finns Serieparaden med Kalle & Hobbe i högen. Idag fastnade jag för en stripp där Kalles mamma säger:

”Jag träffade din fröken på stormarknaden idag! Hon bad mej hälsa!”. Kalle svarar ”Träffade du min fröken?? Handlar hon på stormarknaden?”, ”Javisst! Vad trodde du?” och Kalle som i sista rutan svarar: ”Jag vet inte… Jag trodde liksom att lärare sov i kistor hela sommaren!”.

Det fick mig att tänka på att jag tänkt på undervisning och klassrumsarbete varje dag även denna sommar. Ibland på det som varit (äntligen lite tid och distans för reflektion!), men framförallt på det som komma skall. Både på upplägg i stort, på enstaka lektionsuppslag och en hel del tankar hur jag ska kunna nå enstaka elever. Det har inte känts betungande att inte kunna koppla av, utan högst kreativt. Börjar nog snart se fram emot att träffa eleverna och kollegorna igen – full av energi, entusiasm och laddad med kreativitet för att göra ännu en bra termin.

Jag tror man kan räkna de kollegor som sover i kistor hela sommaren (bildligt talat!) på ganska få händer. En stor överväldigande majoritet lär snarare förvalta sin förtroendearbetstid på ungefär samma sätt som jag gör. Ska eleverna nå målen för skolan finns det knappast något mer effektivt system än att låta elever och lärare vara ifrån varandra mellan lagom långa terminer.

Nej, nu är det dags att gå och sova, så man orkar med morgondoppet innan frukost imorgon!