Vad får man skriva i sin blogg – som lärare?

Lärarnas yrkesetiska råd (där jag sitter som en av fem valda ledamöter), har just ägnat tiden efter lunch åt att titta på och diskutera kring vad lärare skriver i bloggosfären.  Inte minst har vi diskuterat vad som kan – respektive inte kan – definieras tänkas utgöra God Lärarsed, i och utanför bloggandet.

Till vår hjälp i diskussionen har vi framförallt haft principerna från Lärares yrkesetik, som nästa år firar tio år som utgångspunkt för den viktiga diskussionen kring yrkesetiken. Diskussionen utan slut, där processen i sig ofta kan vara viktigare än resultatet.

Som vanligt är det inte svart eller vitt, utan snarare färgglatt! Lärares yrkesetik är ju ingen regelsamling att slå in när man står inför ett dilemma, utan mer något att gå till för att bryta sitt tänkande mot något som lärarkåren (dvs LR + Lärarförbundet) anser vara det som ska gälla för just lärarkåren. För att finna ledning i vad man som lärare bör – respektive inte bör – skriva i sin blogg kan man exempelvis reflektera kring:

”Lärare förbinder sig i sin yrkesutövning…

  • ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande
  • alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier
  • verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras synpunkter
  • vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa
  • påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna
  • hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår
  • påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.

Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran.

Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna som individer och kollektiv.

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar.”

Utifrån ovanstående kan man säga att mitt förra blogginlägg kan sägas balansera på en gräns. Jag kan också säga att det finns andra bloggare som definitivt klivit över gränsen (och där exempelvis lyft enskilda elever och föräldrar, lätta för utomstående att identifiera, på ett negativt och stundtals närmast kränkande sätt). Samtidigt måste vi också inse bloggens funktion som reflektionsarea, både för den enskilda lärare och lärarkåren i stort. På ont och gott är det enkelt att skriva i en blogg, respektive kommentera någon annans blogg. Mycket av det som står på nätet skulle aldrig ha tryckts i en bok, eller publicerats i en tidning med ansvarig utgivare. På gott och ont. När jag undervisar eleverna i IKT och hur man beter sig på nätet brukar jag alltid plantera regeln ”Skriv inget i ett mail eller på nätet som du inte kan säga till personen öga mot öga, när lärare och förälder står bakom och lyssnar”. Tänker att det är ett rimlig regel, som elever i år 2 och uppåt förstår och kan förhålla sig till.

En annan fråga är den större frågan: hur ska vi förhålla oss till de sociala medierna i vår roll som lärare? Någon lär ha sagt att ”man måste fiska där fisken finns”. Men är det så självklart? Man kanske inte tycker om fisk. Eller kanske man istället kan och bör utveckla fiskens vanor och/eller omgivningens villkor så att den istället vill dyka upp på nya ställen? Läs: Elever och lärare online – var går gränsen? så kan vi fortsätta diskussionen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

<p>Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även <a href='http://pedagogblogg.stockholm.se/mblixt/comment-subscriptions/?srp=87&srk=&sra=s'>prenumerera</a> utan att lämna en kommentar.</p>