Visar alla blogginlägg från: november 2010

Legitimerade ljudhjältar

Idag blev eleverna i klassen examinerade Ljudhjältar! Kapten Tone, Prins Poff, Ljudo, Rektor Ljudit samt Prassel landade på Västertorps skola (föreställningen som jag fick nys om på en konferens kring Buller i skolan, fick tyvärr inte plats på Fruängen, istället för att bara boka av hörde jag efter om inte grannskolan var intresserad och bad att få komma med min klass) för att höra var oljud fanns. Oljud som kan skapa Tinnitus, öronsus, hindra effektiv inlärning eller bara skapa obehag. Efter musikteater följde så fyra olika verkstäder där eleverna konkret fick uppleva och lära sig om både öra, ljud och oljud. Konkret och praktiskt, på en tydligt medveten grund. Det kändes som om ljudnivån i gruppen genast gick ner, vi får väl se imorgon om effekten håller i sig! Hoppas det, för här finns det en del att göra. Som tur är kan vi pedagoger göra en hel del!

Jag anser att det är viktigt att vi arbetar medvetet med ljudmiljön i skolan. Dels för att det konkret hjälper eleverna att nå målen i läroplan och kursplan, dels för att arbetsmiljölagen faktiskt gäller såväl barn som personal i hela grund- och gymnasieskolan (märkligt nog gäller den inte barnen på förskolan). Tack AMMOT (Artister och Musiker Mot Tinnitus) för ert bidrag till detta, i alla fall för några klasser här i Hägersten! Nu återstår det för oss att hålla detta levande och konkret.

Varsågoda TV4 mfl

Lars Santelius: ”På kvällen ringer en kvinna från ett produktionsbolag och undrar om de får byta ut min hustru under åtta dagar. De tillverkar ett underhållningsprogram för TV4. Kan vi tänkas att representera någon sorts ytterlighetsfamilj? Som kan ställas mot sin motsats och där kvinnorna byter plats med varandra?

Jag avböjer genom att förklara att vi båda är lärare och sålunda fullt ”normala”, på gränsen till bedövande tråkiga, och skrattar sedan resten av kvällen åt det hela.

De skulle bara veta … hur spännande lärare kan vara.”

Kombinerar ihop det med nyheten ”Utbytesstudenter lånas ut till Blekinges högstadieelever” till en spontan idé till TV-program som skulle kunna bli nog så underhållande, men också skapa en och annan viktig diskussion:

Varför inte byta ut 4 elever under 4 veckor? Mellan Rosengård (där jag gjort intressant studiebesök) och Mälarhöjden (Stockholms största, mitt i akademikervillaområdet)? Från Franska skolan på Östermalm till Rinkeby? Mellan lilla Ornö till stora Vasa Real? Från förort till innerstad, från liten till stor, från staden till landet, från låginkomst till elit. Eller kanske t o m gå internationellt – från Afghanistan till Svedala, från Västra Sahara till Grönland…

Påminner mig också om ett skojfriskt eller tragiskt (beroende hur man såg på det) seminarium jag var på med stadens numera saligen avsomnade Jämställdhetskansli, där tjänstemännen på fullt allvar la fram det käcka förslaget att lärarna i Rinkeby – där betygssnittet var lågt – skulle åka på studiebesök till Östermalm – där betygssnittet var högt – för att lära sig hur man som lärare kan göra för att eleverna ska få bra betyg…

Min egen erfarenhet är snarare att man måste vara mer flexibel, kompetent och engagerad om man arbetar som lärare i förorten än i innerstaden (generellt – det är klart det finns lärare av alla sorter överallt). Jag har också en fördom om att lärarna från förorten skulle klara sig bättre i innerstaden än lärarna därifrån skulle klara förorten. Men det är som sagt bara en fördom eller förutfattad mening, utan empirisk evidens.

Eleverna vet jag däremot inte säkert hur det skulle gå för. Men de skulle säkert lära sig ett och annat om både sig själva och en del av samhället som de tidigare kanske inte visste så mycket om – oavsett var de kom ifrån. Fördomar kan väl inte effektivt bekämpas på något annat sätt än med kunskap. Skulle vi på köpet kunna få lite för en gångs skull intressant TV av det skulle det inte heller vara fel.

Varsågoda produktionsbolagen! Vem blir först? Jag tar inte betalt för idén så länge det blir bra TV.

Lärares relationsarbete – del i professionaliteten

Skolforum lyssnade jag bland annat till Anneli Frelin, Uppsala Universitet (även utsedd som ”Lärarnas favorit” i tidningen 360, Skolporten) som höll en kortföreläsning på Kunskapstorget (ingen extra kostnad utöver mässentré – och den fick man ju gratis från både fackförbund och läromedelsförlag).

Hennes avhandling kretsar kring lärares relationsarbete. Hon har studerat det på plats och anser att detta är ett arbete som behöver göras för att även kunna nå fram till undervisning och lärande. Det är, enligt Anneli, en färdighet och kunskap som det går att reflektera kring och utveckla vidare. Hon bidrar till denna diskussion med de två begreppen:

Undervisningsrelation

Undervisningsgemenskap

Den fokuserar på relationen lärare-elev i undervisningssituationen. Den andra fokuserar på gemenskapen mellan eleverna, som den manifesteras i och kring undervisningen.

Undervisningsrelationen är något som förhandlas fram i situationen:

  • Bygga förtroende
  • Visa medmänsklighet
  • Omtanke om elevens självbild

Det nödvändiga förtoendekapitalet är något man bygger upp över tid, sedan kan man då och då behöva ta av det kapitalet för att tillrättavisa något som är fel.

Undervisningsgemenskapen är något som gestaltas, men att lägga lite tid och kraft på att få den att bli positiv leder till att mer fokus kan läggas på undervisning och lärande.

  • Bygga på redan positiva relationer
  • Förhandla ambivalenta relationer
  • Hantera problem mellan elever

Det Anneli i fem år har studerat är inget revolutionerande, men hon strukturerar upp en viktig del av lärartillvaron och sätter ord på det många lärare med mig redan tänkt, kännt och anat. Det är viktigt med perspektiv på det konkreta lärararbetet, begreppen hjälper oss att reflektera och diskutera. Utvecklandet av ett yrkesspråk – där vi sätter gemensamma ord och skapar teoretisk förståelse för yrkesutövandet – är viktigt!

Efter föreläsningen svarade Anneli på frågor i RUCs monter, lite senare kom hon även över till Lärarnas Yrkesetiska Råds monter för ett vidare samtal kring yrkesetiska aspekter av lärares relationsarbete – här finns ju mycket att diskutera vidare med.

Jag ser fram emot kommande forskning i ämnet!