Elever leder utvecklingssamtal

Så går jag så på fredag med lätta steg. Detta trots att dagen inleddes redan i gryningen, med ett elevlett utvecklingssamtal innan skolstart. Eleven inledde det elevledda utvecklingssamtalet med orden:

”Hej och välkommen till mitt utvecklingssamtal. Du mamma får sitta där, du magistern får sitta där. Samtalet ska vara 30 minuter, en halvtimme. Först ska vi gå igenom den gamla IUPn. Sedan ska jag visa Veckans bästa och Skriftligt omdöme. Sist skriver vi en ny IUP…” /elev, 9 år gammal

Själv satt jag mest och mös. Detta var en elev som på förra samtalet mest satt och tittade runt i klassrummet och ut genom fönstret, medan jag och föräldern förde en dialog som vi med varierande framgång försökte engagera eleven i. Nu var eleven med på ett helt annat sätt. Eleven var förberedd, hade läst igenom sitt skriftliga omdöme och markerat några ”highlights” som eleven själv ville lyfta upp. Eleven hade också skrivit ner förslag på nya mål i den nya individuella utvecklingsplanen. Min uppgift var framförallt att svara på frågor kring det skriftliga omdömet samt vara sekreterare när det kom till den nya IUPn.

Samtidigt som metoden ger mer motiverade och engagerade elever medför den minskad arbetsbelastning för mig! Det är skillnad på vilken kraft och energi som krävs av mig om det handlar om att leda ett samtal eller vara med på ett samtal som någon annan leder.

Eleven generalrepeterar sitt utvecklingssamtal med en äldre elev

Däremot har det förstås krävt en del tid och kraft innan – att göra en plan och struktur, lägga in konkret undervisning i utvecklingssamtalsledning mm. Stor hjälp har vi också fått genom att planera in ett besök av femmorna (vår förra klass), vilka spelat välvilliga föräldrar och erbjudit alla elever möjlighet att genomföra minst en generalrepetition av sitt utvecklingssamtal.

Jag har nu klarat av hälften av mina samtal. Såhär långt har det gett mycket mer energi än det tagit. Jag har stor förhoppning att det ska fortsätta så. När samtalen är avklarade ska vi förstås utvärdera det, med såväl lärare som elever och föräldrar. Det blir intressant att se! Självklart finns det saker som kan utvecklas och göras annorlunda, men vi tänker att vi tar steg åt rätt håll utifrån Richard T Pascals bevingade ord:

”Det är lättare om vi jobbar oss in i ett nytt sätt att tänka,
än vi tänker oss in i ett nytt sätt att jobba”.

Nu fredag!

4 kommentarer

  1. janna, 28 mars 2011

    Vad roligt att höra att det faktiskt fungerar. Jag hoppas att det sprids till flera skolor. Det känns verkligen som ett arbetssätt som slår många flugor i en smäll!

    Janna

  2. Pingback Veckans Bästa & IUP hela veckan… « BlixtBloggen

  3. Pingback Utvecklingssamtal – elevledda « Välkommen till verkligheten

  4. Pingback Skola in, skola ut | BlixtBloggen

Lämna ett svar till janna Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

<p>Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även <a href='http://pedagogblogg.stockholm.se/mblixt/comment-subscriptions/?srp=235&srk=&sra=s'>prenumerera</a> utan att lämna en kommentar.</p>