hur tänka kring ledighet?

Sedan en tid skriver jag, tillsammans med Olle Rimsten (erfaren skoljurist) och Tobias Lundberg (klok gymnasielärare) på en bok i skärningslandet lärarpraktiken – skoljuridiken – yrkesetiken. Den utgår från ett antal aktuella dilemman, vilka diskuteras i ett fiktivt arbetslag, för att sedan lägga på ett skoljuridiskt och yrkesetiskt raster på denna diskussion. Våra dilemman är hämtade från skolvardagen (just detta dilemma diskuterades även i Skolministeriet för ett halvår sedan), vår egen och andras. Just nu ett dilemma jag har högst aktuellt såhär en vecka innan påsk:

Dilemma: Konsekvenser av ledighet

Gunilla: ”Nu har jag fått ett delikat dilemma på halsen: Kims föräldrar har sökt 10 dagars ledighet för en längre resa. Kim behöver mycket stöd för att nå målen. Det är förstås rektors beslut, men jag måste tillstyrka eller avstyrka ledigheten.”

Kalle: Jag tycker inte det är något större problem, bara man är tydligen gentemot föräldrarna kring deras val att eleven därmed kanske inte når målen. Det är ju inte eleven som begär ledigt – det är föräldrarna. De måste därmed ta konsekvenserna. Åker man en vecka varje termin har man missat en hel termin när man når nionde klass…

Karin: Jag har svårt att säga nej. De lär sig ju så många andra saker. Jag vill i alla fall ge möjlighet till kunskapshämtning på egen hand genom att ge eleven uppgifter och material, helst innan.

Sten: Det är is å fall viktigt att läraren ges möjligheter till framförhållning – eller kanske t o m bättre om de får arbeta igen efteråt, som lärare är det inte alltid så lätt att veta vad som görs så långt i förväg.

Anders: Jag tycker det är svårt att skicka med skolarbete, antingen blir det inte gjort, eller gjort ”på fel sätt”, eller kvarglömt eller… Jag är mest intresserad av processen, inte produkten – ofta kan man undra vem som egentligen gjort matteboken om man skickar med den.

Diana: Ibland kan en resa vara väldigt nyttig för eleven – med gott om lärande och möjlighet till ökat engagemang och nya insikter. Om de däremot tar ledigt återkommande blir det lätt ett problem.

Kalle: Jag är tydlig med att det är föräldrarnas ansvar att se till att eleven tar igen det den missar. Eleven kan exempelvis be en kamrat dokumentera allt som görs. Det får hursomhelst inte bli mitt problem, jag måste ägna min tid och kraft åt de som faktiskt är på plats i första hand. Faran att inte klara målen ökar sannolikt om de inte är i skolan.

Karin: Även om jag säger nej så lär de åka, så vad är poängen med att säga nej? Jag tycker man måste vara konsekvent – antingen säga ja till alla eller nej till alla. Och då väljer jag att säga ja.

Diana: Jag tycker vi måste göra en individuell bedömning om eleven rimligtvis kan åka och ändå kan klara målen.

Markus: Men det blir ju också konstigt – ska bara begåvade elever som har bra stöd hemifrån få åka på längre utlandsresor? Det är ju också mycket dyrare på loven, om vi inte ger ledigt kan bara de med ekonomiska resurser åka på skidresor och annat.

Diana: Jag tycker fortfarande man måste ta ansvar för att tillstyrka/avstyrka – oavsett om föräldrarna sedan väljer att följa det eller inte.

Karin: Jag för alltid en dialog med föräldrarna där jag tydliggör att ansvaret ligger hos föräldrarna. Det är klart att de missar en del, men det gör de ju även när de är sjuka. I de framgångsrika skolorna i New York krävs 95% närvaro, tar man ledigt 10 dagar uppfyller man inte det.

Diana: Men de tar ju inte självklart det ansvaret, har vi godkänt eller tillstyrkt, anser de nog att vi ansvarar för vår bedömning av läget vid just beviljad ledighet. Föräldrarna har ansvaret, men kan de ta det? Vi arbetar ju mycket med gruppen och det kan inte ersättas med något annat.

Anders: Jag tycker det är viktigt att poängtera att skolan är viktig, jag tycker vi som regel borde avslå för att visa detta. I synnerhet om det är nöjesresor. Om det handlar om dödsfall i familjen måste man förstås tänka annorlunda.

Skoljuristen Olle ska nu bita i det juridiska kring detta dilemma, jag och Tobias kring det yrkesetiska.

Tar tacksamt emot tips, funderingar, frågor, synpunkter, förslag!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

<p>Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även <a href='http://pedagogblogg.stockholm.se/mblixt/comment-subscriptions/?srp=259&srk=&sra=s'>prenumerera</a> utan att lämna en kommentar.</p>