Visar alla blogginlägg från: maj 2012

Historisk fördjupning

20120509-101404.jpg
Förra veckan var vi på Universitetet, denna vecka står Historiska museet på schemat. Både som fördjupning i det vi redan undervisat och lärt oss om och som introduktion till det som komma skall.

20120509-102731.jpg
Jag har, med några enstaka undantag, mycket goda erfarenheter av museipedagoger. Idag fick vi riktig Jackpot – att kunna fånga 24 nioåringar i 25 minuter runt ett skelett kräver sin ämneskunskap, särskild pedagogisk undervisningsförmåga och stenkoll på sitt ledarskap. Även didaktisk förmåga i vägvalet vad som bör lyftas och varför, förstås. De 25 minutrarna följdes dessutom av ytterligare 42…
Museibesök och liknande tillför inte bara bra undervisningsdelar/komplement och vidgade vyer. De ger även mig som lärare nya möjligheter att se och om inget annat i minnet dokumentera elevers förmågor. Inte minst bra såhär i Utvecklingssamtalstider – elevledda eller ej.

20120509-104454.jpg
Men å – efter denna fantastiska traditionella undervisningssituation, vilken avrundades från flertalet elever med:

Å nej, är det redan slut, jag vill veta mera!

skulle jag så gärna vilja låta eleverna jobba vidare en timme med varsin iPad och blogginlägg, men vi är än så länge fast i 1-26, plus en stationär (!) dator. Men det kommer väl så småningom, detta paradigmskifte, man kan påminna sig om att den idag självklara Smartboarden vid terminens början var en svart (!) tavla…

20120509-105209.jpg

20120509-110952.jpg

Att sedan få avrunda besöket med att en medföljande förälder bjuder alla barn på glass – och på köpet får lite konkret multiplikation (sex bänkar med fyra barn på varje blir…) gör att vi påminns om dessa Stjärnglanständningsögonblick
som vara och verka i skolan så ofta kan bjuda om man bara bjuder in dem (det behöver man förstås inte lämna klassrummet för att uppleva).
20120509-130402.jpg

Förbereda Elevledda Utvecklingssamtal

Föregående och denna vecka har eleverna förberett sina utvecklingssamtal. Sedan ett år kör vi ju en variant av Elevledda Utvecklingssamtal. Redan när vi gjorde det första trevande försöket för ett år sedan upplevde vi:

  1. Eleverna som mer med, i synnerhet de elever som tidigare varit svåra att få delaktiga i samtalet
  2. Föräldrarna som mycket nöjda (utvärderat efteråt genom enkät)
  3. Minskad arbetsbelastning för oss lärare – trots att det var för oss obruten mark

Vi kör det helt inom klassens ram och på den ordinarie lektionstiden. Första moment är att vi spikar tiden för samtalet. Här noterar jag en intressant trend – numera verkar fler och fler utvecklingssamtal förläggas dagtid, väldigt få föräldrar verkar knorra för detta utan verkar kunna ordna egen medverkan (precis som tidigare gällande läkar- och tandläkarbesök, så det kanske inte är så förvånande egentligen). Nästa moment är att eleverna skapar sin inbjudan till sitt samtal. Här passar vi förstås på och har lite genrepedagogik på genren ”inbjudan”. Härnäst kommer genomgång av Skriftliga omdömen, även det en särskild sorts genre som kräver sin läsmetodik. Som tur är kan man genom strukturerad undervisning lära sig förstå även det som klämts in i Skolwebb. Efter detta går var och en igenom föregående IUP, Skriftliga omdömen – och denna gång även Kunskapsprofilerna från Nationella provet. Utifrån allt detta präntar eleverna ner 4-7 förslag till nya mål i IUP. Allt material samlas i en särskild IUP-mapp, som nu måste sorteras. Just det – dagordning/agenda för samtalet måste vi förstås göra först, så att allt kan läggas i rätt ordning. Sedan övar vi samtal två och två. Inte minst början – får man väl till den så flyter resten på. Räknar jag med även denna gång, eleverna Kan, Vill och Vågar!

Ni har väl förresten sett att det kommit nya Allmänna Råd om Utvecklingssamtal och IUP. Inget revolutionerande nytt och inget som inte stödjer att samtalet kan vara elevlett. Jag skriver kan vara, för precis så är det – varje samtal måste ta sin utgångspunkt i lärares professionella överväganden och val. Jag avrundade just för övrigt dagen med ett annat utvecklingssamtal, denna gång i egenskap av förälder och vårdnadshavare. Också det intressant och givande. Även som förälder ifrågasätter jag all tid som läggs på skriftlig dokumentation…

De närmaste dagarna får dock min klasslärarkollega ta hand om klassen, själv ska jag för första gången åka som ombud på Lärarnas Riksförbunds kongress. Spännande och något helt annat – men säkert med en och annan beröringspunkt ändå, när så mången lärare kommer samman…