Visar alla blogginlägg med kategorin:
Forskning och utveckling

Utvärdering av Skapande skolaprojekt

Första utvärderingen av Skapande skola är klar. Nu har en utredning gjorts av reformen Skapande skola, som ger elever möjlighet att möta och lära av det professionella kulturlivet. Kulturministern, representanter för kulturlivet och skolans värld samt Linnéuniversitet som bidragit med forskning var på plats då Myndigheten för kulturanalys presenterade resultaten.

Läs mer på Film i skolan – Maria Katerine Larsson skriver bl.a: De begränsningar som togs upp var svårigheten att mäta långsiktiga konkreta effekter på exempelvis lärandet samt att skolorna tycks behöva mer kompetensutveckling och administrativt stöd. Även skolledare behöver upplysas om forskning som visar på estetiska läprocessers värde, och få stöd att förankra sin nya kunskap i Lgr11 som ger stort utrymme för dessa.

Läs hela rapporten här.

Medioteket har i flera år erbjudit skolorna ”färdiga” Skapande skolapaket. I höst erbjöds olika paket inom film. T.ex. Animation – trickfilm, Dokumentär – dokusåpa och Reklamfilm – produktplacering.

Nu till våren erbjuds bl. a Ordna en egen filmgala på biograf!

Vill du visa en favoritfilm för en hel årskurs eller flera filmer för olika åldrar kan vi hjälpa till med arrangemanget. Kanske vill du engagera eleverna i att skriva filmrecensioner, göra filmaffischer eller programblad, vara värdar på biografen, låta dem skriva fortsättningen på historien eller uttrycka filmupplevelsen i bild eller dikt…Möjligheterna är många.

För mer information kontakta Carina Häll, handläggare skolbio, tel: 08-508 33 255.