Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Skolbio

Skolbio utlöser andens bundna krafter!

Det ni! Jättekul läsning – förvånansvärt aktuella kommentarer angående filmens pedagogiska och själsliga kraft…

”Filmen har också den fördelen att den rent ovillkorligt sätter barnens själsliv i arbete. De sitta icke som passiva iakttagare av en analys För varje förevisning stärkas därför också dess själsförmögenheter.” och ”Filmen sätter icke blott barnens själsförmögenheter i rörelse, den får dem också till att uttrycka sig lättare och klarare. Andens bundna krafter utlösas.”

Läs mer på Film i skolan >>