Legitimationen allt viktigare

För lärare blir införandet av legitimation allt viktigare, det märks allt mer att den är värd sin vikt i guld som man brukar säga. Under hösten kommer det visa sig hur det blir i betygssättning till exempel, en legitimerad lärare får sätta betyg medan en icke legitimerad inte får göra detta. Det gäller även om personen i fråga skulle ha jobbat som lärare under flera år och ha lång erfarenhet. Hur lösningarna blir kommer skilja sig åt på skolorna och vi hoppas att goda lösningar sprider sig. Legitimationen kommer även att ha betydelse för anställningstryggheten framöver, vilket kommer bli viktigt för de lärare som saknar poäng och inte plockat ut sin legitimation. Hur detta kommer att se ut och lösas i tider med brist på lärare är det ingen som vet.

//Robert Mann

Stödmaterial till Introduktionsperioden

Skolverket har kommit ut med ett stödmaterial Som nyanställd lärare eller förskollärare har du rätt till en introduktionsperiod. Det är en möjlighet till en god start på ditt yrkesliv. Introduktionsperioden är inte längre kopplad till legitimationen. Materialet finns att ladda ner från Skolverkets hemsida och kommer även skickas ut till skolor och förskolor innan 31 oktober.

/Robert Mann

Skolan åter i fokus

Åter står skolan i fokus i medier, från och med i höst gäller att betygssättande lärare måste ha legitimation. Skolchefer runt om ilandet har lite att stå i. Via länken kan ni se ett inslag från SVT om hur det ser ut i landet med behörigheten. Stockholm ligger kring rikssnittet men det är klart att vi ska bli bättre, ”En skola i världsklass” är ju vårt motto! Staden satsar även stort på att man som lärare ska kunna få stöd i sin yrkesutövning. Nyexaminerade lärare och deras mentorer är hjärligt välkomna till oss för att få stöd, erfarenhetsutbyten och inspiration.

//Robert Mann

Stress avhandlades

Under vår senaste träff, sista för terminen, hade vi fokus på mentorskapets fördelar och nackdelar. Vi inledde som vanligt med kontakt- och diskussionsfrågor. Ur dessa tog vi sedan trådar för att möta de frågor, tankar och funderingar som kommit fram i gruppen. Denna gång tog vi upp stressen som många, särskilt nyexaminerade, känner i yrket. Hur möter och hanterar vi den som lärare, hur stöttar vi varandra och vilket stöd behövs i våra respektive organistioner? var också frågor som stod i fokus. Inför slutspurten av terminen gick våra deltagare och vi själva ut med tips, idéer och ett stort stöd i ryggen. För trots känslan av tvivlel och att inte räcka till gör vi alla, nya som gamla en stor positiv skillnad i skolan.

Med det vill vi nätverksledare önska er alla en härlig sommar, vila och njut av lugnet, kom åter stärkta inför ett nytt härligt läsår!

//Robert Mann

Utvärdering

IMG_0826

IMG_0830

IMG_9594Lägger ut utvärderingen från senaste nätverksträffen. //Robert Mann

Konsten att samtala

Konsten att samtala

Konsten att samtala ur LÄRA #1/2015

Läs om nätverksträffarna stöd och forum för nyexaminerade lärare och deras mentorer.

I snart tre år har de funnits, nätverksträffarna som stöd och forum för nyexaminerade
lärare och deras mentorer. Här får båda grupperna stöd i sin profession och möjlighet
att dela erfarenheter.

– Många hoppar av läraryrket under de första åren. Som nyexaminerad lärare kommer man in i
ett sammanhang som är gigantiskt mycket större än vad man är förberedd på. Då behöver man bli
trygg i sin roll, säger Suzanne Albrecht, förstelärare på Bromma gymnasium och en av fem ledare
i utbildningsförvaltningens nätverk.

Att ha mentor är ett sätt att bli trygg i sin nya roll. Enligt skollagen har lärare rätt till en introduktionsperiod
med mentor under minst ett läsår.

– Både mentorer och nyexaminerade behöver ha någon att diskutera med
och få reflektera över mentorsuppdrag och introduktionsår, säger Suzanne Albrecht.
Karin Johansson är VFU-samordnare på forsknings- och utvecklingsenheten. Hon poängterar att
Introduktionsperiodens mentorsroll är annorlunda jämfört med handledarrollen under den verksamhetsförlagda
utbildningen, VFU.

– Som mentor till en nyexaminerad, som ju kommer till skolan färdigutbildad och
legitimerad, samtalar man om professionen på jämlika villkor. Samtalen med mentorn är coachande utifrån vad den nyexaminerade valt att mentorn ska titta på och innehåller inget element av bedömning. VFU-handledningen däremot
har mer inslag av undervisningsteori och samtal om utbildningens innehåll, säger Karin Johansson.

Till träffen i mitten av november har ett tiotal mentorer och nyexaminerade slutit upp, några med sin ”egen” mentor
respektive nyexaminerade lärare. En av dem som kommit är nyexaminerad men saknar mentor. Hon får stöd av nätverksledarna i hur hon ska gå tillväga för att få en.
Träffen startar med en ”museum walk” där mentorer och nyexaminerade jämför hur de ställer sig till ett antal
påståenden om mentorsrelationen. Stor enighet råder om att en mentor ska hjälpa den nye läraren att utvecklas och att
samtalen mellan mentor och nyexaminerad har stor betydelse.
Konsten att samtala är också vad mentorerna sedan ägnar sig åt under en timmes utbildning i samtals- och
observationsteknik i ett rum intill. Det handlar om att kunna uttrycka sig specifikt men inte värderande, baserat enbart
på vad man sett och hört under lektionen för att återkoppla till den nyexaminerade.
– Vi vill att mentorerna ska få något ”matnyttigt” med sig som gör det värt att komma på träffarna, berättar
nätverksledaren Inger Forsmark, biträdande rektor på Skarpatorpsskolan, som håller i utbildningen.
På de nyexaminerades önskelista över vad nätverksträffarna ska ta upp finns konflikthantering, föräldrakontakter,
ledarskap och prioriteringsförmåga, men också hur man stödjer elever i behov av särskilt stöd och elever i framkant.
– Vi försöker hjälpa de nyexaminerade med att sortera vad som hör hit till träffarna och vad som hör till arbetslagets
uppgifter, säger Suzanne Albrecht.
– Jag tycker att träffarna har varit oerhört givande, men jag önskar lite mer tid tillsammans med mentorerna. Ibland
behöver de få veta vad deras adepter anser och vice versa, säger Cecilia Jonsson från Smedshagsskolan, som är en av
de nyexaminerade lärarna.
Hur rollen som mentor organiseras vad gäller tid ser olika ut från en skola till en annan. Men, som någon uttryckte
det vid träffen, de nyexaminerade bidrar med mycket ”frisk luft”.
– Vi välkomnar många fler att utnyttja möjligheten med nätverket. Räknat på antalet nyanställda nyexaminerade
lärare så borde deltagarna kunna vara många fler, säger Suzanne Albrecht.

Annebritt Ullén

Välkommen att ansluta dig till nätverket!
De närmaste träffarna äger rum den 19
februari och 1 april, båda gångerna klockan
15.00—16.30 på Hantverkargatan 3A, lokal
Orten.
Läs mer om introduktionsperiod med
mentor på www.pedagogstockholm.se/introduktionsperiod.

 

Tech for Sweden, TFS

Arbetar du som lärare, har ämneskompetens och saknar den pedagogiska delen?

Du har minst 180 hp varav 90hp skall avse ämnespoäng inom matematik, No, teknik eller moderna språk ( ty, fr eller sp) men saknar den pedagogiska delen så kan Tech for Sweden vara ett alternativ. Inom det programmet får du en anställning på 100% jobbar 80% och får 20% till dina studier. Läs mer på http://www.teachforsweden.se/
Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Maria Sturen, maria.sturen@stockholm.se

Utvärderingen

Intressanta anteckningar från terminens träffar. Det är riktigt kul att vi har nya namn som träffar oss även när tredje året går mot sitt slut. Spännande och intressanta frågor om uppdraget, dess syfte och utseende. Tyvärr verkar avsaknad av mentorsplaner vara en återkommande sorglig historia. Vi förstår inte alla gånger orsaken till det men misstänker att förändringarna skapat olyckliga rykten. Mentorskapet är prioriterat i staden och inskrivet i skollagen, en rättighet för de nyexade lärarna.

Vi har många idéer och tankar inför både våren och hösten och hoppas på än fler deltagare och nya ansikten.

/Robert Mann

Mentorsutbildning på distans

Ta chansen att söka mentorsutbildning på distans. Endast ett fåtal platser kvar!

Den 16 september 2014 startar den tredje omgången med utbildningar för mentorer till nyutbildade lärare och förskollärare, kursstart vid Högskolan i Gävle. Det går fortfarande att anmäla sig till utbildningen!

 

http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi/Samverkansomraden/RucX/Aktuellt-nyhetsarkiv/2014-08-30-Mentorsutbildning—Att-vara-mentor-for-nya-larare-och-forskollarare-75-hp.html

Maria o Karin

Mentor ger bättre lärare

Nya lärare som får en mentor som introducerar dem i yrket klarar sig bättre än de som inte får det. Det säger lärarutbildaren och forskaren Åsa Morberg.

Läs LR:s artikel om mentorskap.

Maria o Karin