Visar alla blogginlägg från: maj 2012

Vad har byxor och muffins gemensamt?

Ni anar inte vad mycket språk man använder sig av när man bakar! Det var en hel drös med ord och uttryck som eleverna fick höra idag och som de aldrig hört tidigare. Flytande matfett, bakpulver och ingredienser. Vad betyder vispa ägg och socker pösigt? Vad är pösigt? Vad kan man mer säga om det? Byxor kan vara pösiga. Tillsätt, vad gör man då? Ser ni att man kan dela upp ordet i till och sätt. Då kanske ni kan gissa. Låt matfettet svalna. Vad betyder svalna? För att inte tala om alla redskap som man använder. Slickepott, bunke, plåt och mått.
På vissa skolor låter man inte alla nyanlända elever ha de praktiska ämnena för att man tycker att de tar för mycket tid av svenskan. Helt fel, menar jag! Man ska medvetet göra praktiska saker för att naturligt få in det i ett sammanhang. Det är verkligen inte kul att bara läsa ett recept utan att få smaka på de goda muffinsen!

Åsa, idag sista dagen.

När våra familjer anländer till Sverige får de ingen egen lägenhet i området kring Grimsta utan de hyr i andrahand eller bor hos släktingar. Detta gör att det tyvärr slutar elever mitt i terminen och att det är få från förberedelsegruppen som går ut 9:an hos oss. Igår hände det igen. ”Åsa, idag sista dagen.” Nej, tänkte jag. Jag visste att de flyttat en bit bort och att jag till och med rekommenderat dem att söka sig till en skola i närheten så att barnen skulle få kompisar där de bor men det är ändå så sorligt att jag inte får följa dem vidare och se deras utveckling. Dessa elever har haft en energi som få har och de har lärt sig mycket svenska på bara 3 månader.
När dagen var slut fick jag en stor kram av båda två och sedan var det som att trycka på en knapp. De grät och grät och när de sa ”Jag älskar dig, Åsa” fick jag också tårar i ögonen. Jag hoppas att jag gett dem en trygg och bra start i sitt nya land och att de kommer till en skola som tar hand om dem. Idag har det varit lite dämpat i klassrummet och både jag och de övriga eleverna har saknat dem.

Vardagsmotion på jobbet

8.20 – Lektionen har börjat och vi planerar dagen. Jäklars, du ska ut i slöjd nu, hm, du vet inte var det är. Jag följer med (200m). Tillbaka igen. Var är den ena bärbara datorn? Uppe i ett annat klassrum förstås (två trappor upp och två trappor ned). Rast. Hämta kaffe och bokar SL-kort (200m). Modersmålsläraren vill ha klockpapper vilket betyder att jag får småjogga till kopieringsrummet och tillbaka igen (200m). Just ja, måste tala om för kollegan att jag har hämtat SL-kort (två trappor upp och två trappor ned). Upp och ned från elev till elev eftersom alla skulle sitta och jobba lite självständigt så att jag skulle få ensamtid med den sist anlända men det fungerar inte riktigt. Sedan dags för lunch (100m). Solen skiner och jag tar kaffekoppen med mig ut på skolgården. En klunk. Åsa, kan du öppna klassrummet. Jag ska ha gympa. Visst ja! (100m) Hinner sitta och njuta av solskenet i 5 min innan jag ser och hör att en kille slår sig på fotbollsplanen. Rusar dit, tar med mig eleven till skolsköterskan men hon är inte där. Till mitt klassrum för omplåstring (150 m). Oj, nu var rasten slut. Efter 5 min kommer en elev och säger att det inte är någon som öppnar på musiken. Va? Hm, jag följer med. Fyra trappor upp. Väl där ser jag endast två högstadieelever som vill låna gitarrer. Tre trappor ned och bort till aulan. Ah, där är alla och övar till Grimstaskolansdag. Tillbaka till klassrummet (minst 300m). Efter lektionens slut hämta lite mer kaffe i personalrummet och tillbaka för att kolla mejl och skriva omdöme (200m). Möte på lågstadiet (200m). Städa i klassrummet och planera morgondagen. Hämta tolk och föräldrar för möte (200m). Visst är det härligt med ett jobb där man får röra på sig så mycket!

Vilken bedrift!

I det tysta finns det elever som lyckas och som gör det med bravur. Jag har en elev som kom till Sverige i augusti 2011 och som nu med råge är godkänd på de nationella proven i svenska som andraspråk. Eleven har läst, svarat på frågor och skrivit både en berättande text och en faktatext bättre än elever som är födda i Sverige. Vilken bedrift! Jag uppmanar alla, inklusive mig själv att fokusera på framgång ibland eftersom det tycks vara lättare att se alla misslyckanden i skolan.

Att vara lärare kräver mod och styrka

Som lärare stöter vi alla på elever som far illa och mår dåligt. Ofta kan vi stötta och hjälpa till men ibland står vi maktlösa och våra försök att göra något räcker inte till. Ibland är lärarjobbet känslomässigt tungt och det upphör att bara vara ett jobb. Man blir en medmänniska som vill agera utanför ramarna och man reagerar med sina egna känslor. Det är helt oundvikligt eftersom vi använder oss själva som arbetsredskap. Har Björklund tänkt på det när han ska locka sina toppstudenter till läraryrket? Vet man att bara för att man har toppbetyg i historia så kan man hantera vanvård av barn? Jag var ingen toppstudent men jag ville verkligen bli lärare och jag har ett stort hjärta som jag använder varje dag i mitt jobb även om det ibland får sig en törn. Alla människor kan bli världsföräldrar, det är bara att öppna plånboken men att bli en medmänniska som står upp för barns rättigheter i praktiken kräver mod och styrka. Ibland får man också vara beredd att betala med sina egna känsloupplevelser.

Vad betyder drev?

13.45 satt jag med två elever som mestadels går i vanlig klass men det är inte så länge sedan de kom till Sverige så de behöver stöd när de ska läsa SO- och No-texter. Denna gång skulle vi ta oss an en text om ”Jordens inre krafter”. Eleverna läste långsamt och fastnade ofta på ord eftersom texten är späckad med skolspråk som de aldrig har hört talas om tidigare. Den ena eleven läste ”Smälta bergarter drev långsamt hela tiden”. När meningen var slut bad jag eleven att pausa och så samtalade vi om ordens betydelse. Jag frågade dem vad drev betyder. Den ena eleven sken upp och svarade att det betyder att man skämtar. Jo, det gör det visserligen svarar jag med ett leende men inte i denna text. Detta moment som jag ägnar mycket tid åt varje dag hastar många SO- och NO-lärare över väldigt snabbt. De förklarar fackorden men glömmer bort de övriga orden som vållar så stora svårigheter för flerspråkiga elever. Det tar längre tid att arbeta på detta vis men man vinner i det långa loppet eftersom dessa ord återkommer i texterna gång på gång och vållar stora problem för dem.