Visar alla blogginlägg från: oktober 2012

Idag har vi gråtit

Idag har vi tillsammans gråtit, kramats och förundrats över Migrationsverket som nu har avvisat en av våra elever. Han kom hit tillsammans med en släkting för 2,5 år sedan och har under den här tiden fått många vänner och rotat sig i Stockholm. Hur kan det ta så lång tid innan man beslutar kring en sådan ung person? Det känns helt omänskligt!
Vi lärare kommer att sakna en mycket omtänksam, hjälpsam och fin elev. Varje gång vi gjort saker tillsammans i de båda förberedelsegrupperna har han tagit hand om de yngre eleverna som en storebror. Vi hoppas såklart att allt ska gå bra och det är tur att Facebook finns även om det aldrig kan ersätta en fysisk kontakt.

 

Symposium 2012

Jag har i veckan varit på Symposium 2012 för svenska som andraspråk. Det har varit två roliga dagar där jag fått umgås med min närmaste kollega, träffat gamla kollegor och stött på gamla kursare. Jag har fått ett ansikte på några forskare som jag läst böcker av och jag har fått lyssna till andra som jag inte tidigare kände till. När jag åkte till Universitetet i torsdags hoppades jag att vi skulle kunna få ta del av några nya rön och goda ideer för mina elever men när jag nu sitter i soffan och reflekterar över vad som sagts har jag ingenting nytt att komma med. Det forskare efter forskare presenterade för oss sva- lärare var saker vi redan kände till. De kunde ha intervjuat vem som helst av oss i 10 min och fått exakt samma svar som de alla fått av all forskning tillsammans som bedrivits under lång tid. Jag säger inte att denna forskning är onödig, absolut inte, men att presentera den för oss som varje dag arbetar med dessa frågor känns onödigt. Istället hade Sveriges alla rektorer och alla andra ämneslärare behövt lyssna på detta för att kunna hjälpa alla flerspråkiga elever på bästa sätt. Det blev till slut väldigt frustrerande att lyssna på forskare efter forskare som kommit fram till samma nedslående siffror men ingen hade någon aning om vad vi ska göra åt saken. Jo, Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg presenterade en ide om ett språkgym för elever som behöver träna mer. Detta skulle ske i ett webbaserat material som utformats av oss sva-lärare. Det var bara det att det inte tillhörde deras bord att ta reda på var och när detta skulle ske och att det går helt stick i stäv med all forskning som visar att vi lärare är oerhört viktiga för all skolframgång verkar ha glömts bort.
Men dessa dagar har ändå varit till stor nytta eftersom jag blivit ännu mer övertygad om att den enda lösningen som finns för dessa elever är att vi alla lärare måste arbeta mer språkutvecklande. Det funkar inte att de bara möter genrepedagogik på sva-lektionerna utan de måste få det stödet på NO, SO, slöjden och matten.  Detta måste in redan på lärarutbildningen och vi sva- lärare måste ta en handledarroll ute på skolorna för att hjälpa våra kollegor i detta arbete. Jag ska i veckan fortsätta mitt arbete på Blackebergsskolan och i slutet av veckan har jag fått förmånen av att delta i en kurs som John Polias håller. Detta ska bli oerhört spännande och jag lovar att jag efter detta kommer att försöka frälsa skolvärlden ännu mer kring detta ämne.

Underbara kollegor

Idag vill jag hylla alla mina kollegor som jag stöter på i alla möjliga sammanhang. Först och främst mina närmaste som jag arbetar med i förberedelsegruppen. Utan er flexibilitet, hjälpsamhet och kunnande skulle jag inte kunna bedriva någon bra verksamhet eftersom det hela bygger på det. Mina kollegor på skolan för att ni ger mig energi att orka jobba vidare när det ibland känns tungt. Alla kollegor som jag träffar på min inspirationsplats och som jag lär mig så mycket av eftersom jag tvingas reflektera över min egen undervisning och sätta ord på det jag gör. Dessutom blir jag så hoppfull när jag märker hur mycket vilja och energi det finns att vilja arbeta mer språkutvecklande för att fler elever ska nå målen i alla ämnen. För er som inte arbetar i skolans värld vill jag tala om att det finns massvis av underbara lärare i Sverige som kämpar och sliter med att göra ett toppjobb varje dag. Var rädda om oss!