Visar alla blogginlägg från: mars 2013

Badkruka

Vad är badkruka för ord? Finns det ordet på andra språk? Jag hade en diskussion med elever som talar spanska och grekiska och de hade aldrig hört talas om detta. Kan det bero på att det inte är kallt i vattnet i deras hemländer eller att det där med att bada i havet inte är så viktigt?

Vet ni vad vägrecept är?

En vägbeskrivning såklart!
Eleverna lär sig många nya begrepp när vi arbetar med olika genrer och det är ibland svårt för en 11-åring som håller på att lära sig svenska att hålla reda på vad som är vad i begreppsdjungeln.

Fotbollskänslor i klassrummet

Fotboll i klassrummet

Idag pratade vi om känslor med de yngsta och de som är helt nyanlända i gruppen. Vi använder oss alltid av bilder för att göra lärandet så tydligt som möjligt och de fick avsluta arbetet med att själva rita ansikten med olika känslor. En elev har helt klart visat att han har förstått vilka känslor vi pratat om när han självmant dragit in Messi och Real Madrid.

Arbeta med återgivande text


Den här veckan föll det sig naturligt att arbeta med återgivande text. Jag hade skrivit en kort text om min resa till Alperna som jag skrev upp på tavlan. Vi tittade tillsammans på vad som ska finnas med i början av texten som kallas för orientering. När? Vem/vilka deltog? Var? Varför hände det?
Därefter kommer det en eller flera händelser och på slutet en slutkommentar där man skriver vad man tyckte.
När dessa ramar var givna för eleverna kunde de själva på olika nivåer beroende på vilken språklig nivå de befinner sig på skriva en egen text. Ingen behövde sitta och fundera speciellt länge innan de kom igång eftersom de visste exakt hur de skulle skriva.
Återgivande text använder vi ofta i förberedelsegruppen eftersom det är mycket lättare att skriva om något som man varit med om och vi kommer naturligt in på dåtid och nutid.