Visar alla blogginlägg från: september 2013

Genrepedagogik med nyanlända

Även fast jag arbetar med nyanlända elever arbetar jag med Genrepedagogik och det gör jag för att jag anser att de då får den undervisning och de redskap som de behöver för att enklare kunna skriva och förstå olika slags texter. När man arbetar med Genrepedagogik använder man sig av funktionell grammatik som skiljer sig en del från traditionell grammatik. Allt som finns i en text har en funktion och finns där av en speciell anledning.

En process är det som händer i en text och de språkliga verktygen för att uttrycka det är verb eller verbgrupper såsom är, tänker, hoppar, skriker eller består av.

Jag arbetar med fyra olika grupper av processer: aktionsprocesser, mentala processer, sägesprocesser och relationella processer.

Det är en stor hjälp för eleverna att arbeta med processerna när de ska producera och förstå texter. Vi arbetar nu med narrativ text och i veckan fick eleverna läsa Rödluvan och vargen. De fick sedan stryka under alla processer och sedan gå fram till tavlan och skriva upp orden under rätt processtyp. När de var klara såg de klart och tydligt att den narrativa texten mest innehåller aktionsprocesser, mentala processer och sägesprocesser.
Vi kommer nu i veckan att enskilt titta på alla processgrupperna och hur de kan variera sig för att inte låta tjatiga eller för att höja nivån i texterna.

Hand-träd


Att arbeta med instruerande text tillsammans med nyanlända elever lämpar sig mycket bra om de samtidigt gör och inte bara läser.

Jag brukar skriva upp de olika stegen på tavlan utan att säga något så att de tvingas att läsa och förstå. De elever som inte kan läsa tittar på vad de andra gör och följer efter.

När ni arbetar med instruerande text är det viktigt att det leder till något. I veckan gjorde vi ett hand-träd där alla elevers namn fanns med.
Nyanlända elever befinner sig ofta på väldigt skilda nivåer beroende på skolbakgrund och vilket land de kommer ifrån. När jag använder tavlan och vi gör stegen tillsammans hjälper det mig att göra övningar med elever på vitt skilda nivåer. Denna lektion hade jag elever från år 1-7 i samma grupp.

Vad betyder lekfull?


Dagens språkreflektion:
– Vad betyder lekfull?
– Åsa, jag vet! Man leker full.