Visar alla blogginlägg med kategorin:
Forskning och utveckling

Är du flerspråkig?

När jag frågar mina elever i klassrummet hur många språk de kan svarar de flesta att de kan flera. En del kan två, andra kan fyra och just nu har vi en pojke som svarar att han kan sju. Wow! Om någon frågar mig säger jag att jag kan ett och att min engelska inte är så bra. Ändå klarar jag av att lyssna på föredrag, se på film och hålla en hyfsad hög nivå i en diskussion. Men att se mig själv som tvåspråkig. Nä, det gör jag inte. Jag har ju dessutom läst franska i tre år och tyska i lika många men det nämner jag inte ens. Hur kommer det sig? Är det kulturellt? Är det vi svenskar som är så djupt övertygade om att man måste kunna ett språk totalt flytande för att säga att man behärskar det. Tyvärr tror jag att det blir ett hinder att se på språk på det viset och jag vet att jag inte är ensam om att känna på detta sätt.
Idag har jag varit på Symposium 2015 och lyssnat på forskare från hela världen (och ja, även på engelska!). Jag har lyssnat och reflekterat över begreppet ”translanguaging” (hoppas jag stavade rätt nu).
Translanguaging is the dynamic process whereby multilingual language users mediate complex social and cognitive activities through strategic employment of multiple semiotic resources to act, to know and to be (Garcia and Li Wei, 2014).
Eller som Ofélia Garcia själv förklarade det idag. Språk är inte förpackade i en egen liten låda som vi kan be eleverna öppna när de behöver. Kan eleven flera språk interagerar dessa samtidigt med varandra om det sker i en meningsfull situation. Man använder hela sitt språkliga register när man ska producera språk. Vi har helt enkelt ett språkligt system i våra kroppar där modersmålet finns i hjärtat men där alla andra språk finns i venerna.

En bra start

image
I det senaste numret av Skolporten kan man läsa om nyanländas situation i Sverige i artikeln ”Vägar till ett bättre mottagande”. Nyttig och bra läsning där man får ta del av både fakta kring nyanlända och goda exempel. Jag har tyvärr inte hittat någon länk utan man måste hitta papperstidningen. 2014 kom ca 21 000 barn i åldern 7-16 år till Sverige från andra länder och det sätter den svenska skolan på prov. Jag har en rektor som tar ansvar och är mycket delaktig i våra nyanländas undervisning. Det är oerhört viktigt för mig. För dig som inte har det är detta en mycket bra artikel att ge vidare för att sprida kunskap och information kring vad som behövs för att ta emot alla nya elever i våra skolor.

image