Visar alla blogginlägg med kategorin:
Inkludering

Nyanländ

Jag tänker på alla elever som kommer till skolan med alla sina ord och så stor kunskap. Men inte på svenska. Låt dem få delta och ingå. Försök hitta vägar in i våra språk. Både det vi har som förenar men också det som skiljer. Ta varenda unge på allvar och låt dem få känna att de kan saker även om de saknar de svenska orden.

Nu är jag arg på riktigt

Men va fan! Vem har skrivit denna omänskliga och inkompetenta ledare på DN (22/10)?Ursäkta mitt språk men nu är jag arg igen.
Plågsam dissonans. Skribenten känner plågsam dissonans när hen lyssnar till Gustav Fridolin som till Ekot säger att barn till tiggare från EU som följer med sina föräldrar till Sverige ska få gå i skola här. Självklart ska han säga så. Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan och vi i Sverige ska absolut inte göra skillnad på vilka människogrupper som ska få tillgång till vårt skolsystem. Jag förstår inte hens resonemang överhuvudtaget.

”Ska barnen placeras i vanliga klasser utifrån sin ålder, trots att de inte kan språket, trots att deras kunskapsnivå sannolikt är mycket lägre än jämnåriga svenska barns?”

De ska självklart placeras i förberedelsegrupper precis som alla andra barn som är nyanlända till Sverige. Här lär vi dem svenska och anpassar nivån på undervisningen precis som vi gör varje dag med alla andra elever. Vi tar varje år emot elever som trots att de är tonåringar aldrig har gått i skola och ibland inte kan läsa eller skriva.

”Eller ska 12-åringar sättas i årskurs ett?”

Självklart inte.

”Tänker sig Fridolin att de östeuropeiska barnen ska gå tillsammans med nyanlända i speciella introduktionsklasser?”

Det verkar som om vår skolminister är mer påläst än ledarskribenten på DN.

”Ska varje barns förutsättningar utredas innan de får en klass anvisad för att relativt kort därefter ändå behöva lämna Sverige när föräldrarna återvänder hem? Ska det rentav inrättas särskilda tiggarklasser, specialanpassade för elever som plötsligt försvinner och kanske, kanske inte, kommer tillbaka några veckor eller månader senare?”

Men så ser vår verklighet ut varje dag. Vi har ingen aning om våra elever kommer stanna på skolan eller i Sverige. Det händer ofta att de tvingas flytta eftersom de inte får någon bostad i vårt område och varje år får vi ta avsked till en elev som inte fått uppehållstillstånd. Även svenska elever flyttar och byter skola. Vad är problemet?

Återigen tycker någon till om skolan och dess organisation och denna hen tycker sig ha rätt att tycka dessa saker utan att ha en aning om hur det ser ut i skolans värld. Jag anser att denna text endast fortsätter diskrimineringen och förföljelsen av romer. Vi ska självklart se till att Rumänien eller vilket land de kommer ifrån tar sitt ansvar men de barn som befinner sig i Sverige ska behandlas med respekt och vi ska följa barnkonventionen. Jag önskar barnen och skribenten välkomna till Grimstaskolan för här gör vi inte skillnad på varifrån du kommer eller varför!