Visar alla blogginlägg med kategorin:
Inspirationsplatser

Vilken överraskning!

Idag kom det 27 lärare från Alvikskolan för att lyssna på hur vi arbetar med nyanlända och genrepedagogik. Eftersom vi inte hade tillräckligt med stolar och bänkar i klassrummet hjälpte eleverna till sista lektionen med att bära in fler från grannklassrummet. De började sedan att plocka och städa i klassrummet och tavlan gjordes glänsande ren.

- Det måste vara fint Åsa när lärarna kommer!
Jag lämnade sedan klassrummet före eleverna för att möta upp besökarna. När jag sedan kommer tillbaka med alla sitter det här meddelandet på tavlan. Vilken present!
image

Idag var sommarlovet slut

Idag var sommarlovet slut och det var dags att ställa väckarklockan igen. Med nya brillor och långbyxor som jag inte haft på mig på länge startade jag med att åka till Eskilstuna för terminens första föreläsning om genrepedagogik. Där fick jag träffa ett härligt gäng som tålmodigt satt och lyssnade på mig i 3 timmar.

Min största lärdom idag är att jag och Google Maps inte går så väl ihop. På vägen ned drog den ur allt mitt batteri i min mobil (laddare hade jag såklart glömt) så jag fick stora problem att hitta till skolan som jag skulle till och på vägen hem körde jag rakt in i ett åskoväder där regnet smattrade så högt mot biltaket att jag inte hörde vad tanten sa och följden blev att jag hamnade på Essingeleden i bilkö i alla fall. Tur att jag hittar till min egen skola imorgon utan Google Maps för nu känner jag mig peppad på att få träffa mina kollegor och börja jobba igen. 

Miss Åsa uppe på toppen

image

Håret stod åt alla håll och det duggregnade lätt men vi var glada över att alla orkat gå 365 trappsteg upp i Stadshuset. Utsikten var trots regntunga moln fantastisk över vår vackra stad och det blev en ganska lång fotostund trots kylan. Varma blev vi när vi skulle ner igen.
Imorgon blir det självklart en personligt återgivande text med övningar till som vi kan visa en tysk student som kommer för att titta på hur man kan arbeta med Genrepedagogik.

Genrepedagogik med nyanlända


Vi har under några veckor haft Svenska vilda djur som tema och imorgon åker vi till Naturhistoriska riksmuseet för att titta på utställningen om ”Natur och djur i Sverige”.
Vi har haft detta tema för samtliga elever oavsett ålder och hur länge de varit i Sverige men vi har däremot anpassat nivån på undervisningen. För mellan- och högstadieeleverna har vi tittat mycket på film. De har fått lära sig att göra tankekartor utefter underrubrikerna till den beskrivande rapporten som vi sedan har läst om varje djur. Vi har skrivit gemensamma texter och tittat på de språkliga dragen i genren. Efter att vi varit på museet ska de få skriva en enskild text om ett valfritt djur där de kan få samarbeta om de vill och behöver.
De yngre eleverna har tittat på film, läst mycket enkla texter och ritat många djur. I fredags gjorde vi jättefina igelkottar!

Nobeltävlingen


Då har vi äntligen satt igång att skriva till den årliga Nobeltävlingen som äger rum på Grimstaskolan. Vi är lite sena eftersom Miss Åsa varit på semester och sedan olyckligtvis blivit sjuk men kreativiteten flödade i klassrummet idag när vi väl satte igång.

Temat för i år är Ditt fantasidjur och alla elever satte igång att göra en mindmap.

Den här gången testade jag att de fick börja med att skriva på sitt modersmål för att jag ville se om de skulle gå lättare att skriva för dem. Jag kommer att ta hjälp av modersmålslärarna med att översätta texterna när de är klara. De elever som kom till Sverige i augusti tyckte att det var lättare att börja med att rita sitt fantasidjur innan de satte igång själva skrivandet.
Det ska bli så spännande att få följa arbetet och att få läsa resultatet om några dagar.

Spökhistorier

I flera veckor har vi nu läst spökhistorier från hela världen och vi har pratat mycket om spöken i största allmänhet med de elever som har kommit lite längre i sin språkutveckling. Vi har kommit fram till att i Sydamerika, som flera elever kommer ifrån, tror man mer på andar och spöken än vad vi gör i Sverige.

Jag har tillsammans med eleverna arbetat mycket med hur man gör person- och platsbeskrivningar som är läskiga och vi har letat i texterna efter ord som gör det läskigt. Orden samlar vi på och nu när de skriver själva har vi dem framme så att de fungerar som ett stöd för dem. Trots att flera elever endast varit i Sverige i ca 8 mån har de lyckats skriva en spökhistoria på svenska vilket jag tycker är fantastiskt.

Återgivande text


Idag har de elever som var nyanlända i augusti skrivit sin första längre återberättande text. Vi skrev tillsammans en gemensam text om när vi åkte till Internationella biblioteket i fredags.

Jag gick igenom vad en orientering är som inleder den återberättande textgenren. Orienteringen ska svara på frågorna:
· När hände det?
· Vem/vilka var med?
· Var hände det?
· Varför hände det?
Sedan följer en rad händelser och avslutas med en slutkommentar om vad vi tyckte.

Att skriva om något som vi gemensamt har gjort gör att eleverna kan ta hjälp av varandra om de inte kan orden på svenska eftersom vi varit med om samma saker. Skriver de om sitt höstlov kan varken jag eller någon annan hjälpa eleverna såvida man inte behärskar modersmålet.
Imorgon kommer eleverna få fortsätta arbeta med vår text för då har jag gjort en lucktext där jag tagit bort processerna (verben) för att de ska få syn på att den återberättande genren alltid skrivs i preteritum.

Lövräv – instruerande text

Varje gång man uppmanar eleverna att göra saker är det genren instruerande text vi använder.

-          Sätt dig.

-          Hämta boken.

-          Slå upp sid. 14.

-          Var tyst!

 

Eftersom den finns så naturligt i vår vardag är det den genren som jag arbetar med först med mina nyanlända elever och det lämpar sig väldigt bra att göra i samband med att vi gör något kreativt.

 

Idag har vi gjort rävar av löv och då gjorde jag tvärtemot vad jag gjorde när vi gjorde handträdet (tidigare blogginlägg). Idag visade jag slutprodukten för eleverna och vi hjälptes sedan åt att skriva en instruktion om hur de skulle gå tillväga.

 

Du behöver:

1 stort löv

3 små löv

Ett limstift

Ett gult papper

En vit pappersbit

En svart pappersbit

En sax

 

  1. 1.      Hämta alla saker som du behöver.
  2. 2.      Limma fast två små löv under det stora lövet så att de blir öron.
  3. 3.      Klistra fast det stora lövet.
  4. 4.      Limma fast ett litet löv som en nos.
  5. 5.      Klipp två ögon.
  6. 6.      Rita morrhår med en svart penna.

 

Genrepedagogik med nyanlända

Även fast jag arbetar med nyanlända elever arbetar jag med Genrepedagogik och det gör jag för att jag anser att de då får den undervisning och de redskap som de behöver för att enklare kunna skriva och förstå olika slags texter. När man arbetar med Genrepedagogik använder man sig av funktionell grammatik som skiljer sig en del från traditionell grammatik. Allt som finns i en text har en funktion och finns där av en speciell anledning.

En process är det som händer i en text och de språkliga verktygen för att uttrycka det är verb eller verbgrupper såsom är, tänker, hoppar, skriker eller består av.

Jag arbetar med fyra olika grupper av processer: aktionsprocesser, mentala processer, sägesprocesser och relationella processer.

Det är en stor hjälp för eleverna att arbeta med processerna när de ska producera och förstå texter. Vi arbetar nu med narrativ text och i veckan fick eleverna läsa Rödluvan och vargen. De fick sedan stryka under alla processer och sedan gå fram till tavlan och skriva upp orden under rätt processtyp. När de var klara såg de klart och tydligt att den narrativa texten mest innehåller aktionsprocesser, mentala processer och sägesprocesser.
Vi kommer nu i veckan att enskilt titta på alla processgrupperna och hur de kan variera sig för att inte låta tjatiga eller för att höja nivån i texterna.

Hand-träd


Att arbeta med instruerande text tillsammans med nyanlända elever lämpar sig mycket bra om de samtidigt gör och inte bara läser.

Jag brukar skriva upp de olika stegen på tavlan utan att säga något så att de tvingas att läsa och förstå. De elever som inte kan läsa tittar på vad de andra gör och följer efter.

När ni arbetar med instruerande text är det viktigt att det leder till något. I veckan gjorde vi ett hand-träd där alla elevers namn fanns med.
Nyanlända elever befinner sig ofta på väldigt skilda nivåer beroende på skolbakgrund och vilket land de kommer ifrån. När jag använder tavlan och vi gör stegen tillsammans hjälper det mig att göra övningar med elever på vitt skilda nivåer. Denna lektion hade jag elever från år 1-7 i samma grupp.