Visar alla blogginlägg med kategorin:
Moderna språk

Språkutvecklande övning: Springdiktamen

Efter mitt förra blogginlägg blev jag påmind om springdiktamen som vi självklart gjorde nu i veckan och det är också en favoritövning hos mina elever oavsett ålder. Övningen kan du göra i alla skolans ämnen. Texten de ska läsa varierar du i längd och svårighetsgrad beroende på ålder men det viktiga är att du börjar varje ny mening på en ny rad. Du kan antingen skriva med liten teckenstorlek och sätta upp texten i klassrummet eller med större tecken och då sätta upp den utanför klassrummet. Dela in klassen i grupper om ca 5-6 elever i varje. När du ger starttecken skyndar sig den första eleven fram till pappret och försöker memorerar första meningen. Sedan springer hen tillbaka och dikterar meningen för sin grupp. Det är viktigt att hen står vid gruppen och att den inte skriker. Ett alternativ är att alla viskar. Alla elever ska skriva och när den sista eleven är klar skyndar den elev som står på tur fram till texten och memorerar nästa mening. Såhär pågår det tills alla meningar är nedskrivna. Om en elev glömmer bort texten får hen springa tillbaka och läsa igen. Tala om för eleverna att det är lättare att försöka tänka på vad meningen betyder istället för att memorera ord för ord.
Var beredd på att det kan bli lite högljutt och mycket spring men det tror jag att alla barn kan behöva lite då och då och det brukar bli många goa skratt också.

Språkutvecklande övning: dictogloss

Denna övningar kan göras i vilket ämne eller ålder (de ska ha lärt sig skriva) som helst. Den fungerar lika bra på nyanlända som på elever som talar flytande svenska. Bara att anpassa texten. Varför ska du göra den här övningen? Jo, för att den ger alla elever talutrymme i klassrummet och de måste använda ämnesspråket. De lär sig att göra anteckningar och sist men absolut viktigast de tycker att övningen är jättekul.
Hur gör du då?
Jo, du väljer ut ett textstycke (längden varieras efter ålder och kunskaps-/språknivå) som är viktigt för ämnet du arbetar med just nu. Texten ska vara bekant för eleverna för du vill att de ska lyckas med övningen.
Du läser texten högt och ganska långsamt för eleverna två gånger. De sitter då bara och lyssnar. Innan du läser stycket en tredje gång tar de fram papper och penna för att kunna anteckna. Om eleverna är äldre och vana kan du denna gång läsa i normal takt. Nu ska de alltså anteckna så mycket de hinner. När du läst klart är det dags för eleverna att sätta sig i par och jämföra sina anteckningar och försöka få ihop en text som är så lik den text du läst som möjligt. Du bestämmer en tid hur länge de ska arbeta och det beror på textens längd och ålder på eleverna. När tiden är ute sätter sig paret tillsammans med ett annat par och jämför sina texter. Finns det ord de missat eller har de andra någon annan formulering? Om de har de, fungerar det i alla fall?
Därefter diskuterar ni i helklass. Det viktiga är inte att alla får en exakt kopia av texten utan att ni får till en språkdiskussion i klassrummet. Du kanske inte låter alla läsa sina texter utan väljer ut ett par och tar några andra nästa gång.
Att ta anteckningar är svårt så innan ni gör själva övningen måste du visa eleverna hur de kan göra. Bara skriva vissa ord. Skriva första bokstaven i vissa nyckelord. Låt eleverna få tänka till innan och ge varandra tips.