Visar alla blogginlägg med kategorin:
Slöjd

Språkutvecklande övning

Kims lek

Detta är en minnesövning där eleverna får träna på sitt ordförråd. Man kan göra det både med föremål och med bilder. Ställ fram olika saker eller bilder till det ämnesområde som ni håller på med för tillfället.
De får titta en liten stund och sedan täcker man över dem och eleverna ska sedan räkna upp så många som möjligt från sitt minne. När orden är helt nya för eleverna skriver man även orden bredvid så att de ser hur de stavas. Det är vanligt att man använder denna övning för yngre elever och bland helt nyanlända men jag tycker att man även kan göra det med äldre elever och de som har språket. Eleverna kanske ska lära sig vad alla laborationsföremål heter som de ska använda i en laboration, föremål i slöjdsalen, idrottssalen eller heliga föremål/platser inom religionskunskap.

Instruktioner

- Va, vad betyder 28m? Ska jag sticka 28 meter?

Frågan ställs av en elev som går i årskurs 9 och som håller på att sticka ett par vantar. Han läser i stickbeskrivningen och har uppenbarligen inte förstått den ämnesspecifika förkortningen på textilslöjden.

Jag är på ett lektionsbesök i en skola i Eskilstuna där jag har utbildning i Genrepedagogik och språkutvecklande arbete och idag började dagen i slöjdsalen. Det är otroligt kul att få vara i andra klassrum och se vad som händer. Dagens huvudämne var den instruerande genren som förekommer i alla ämnen och på alla stadier. Trots det har eleverna väldigt svårt för att förstå och följa en instruktion. Oftast börjar varje mening med en process (ord som uttrycker vad som ska göras eller vad som händer) och det är ofta dessa ord är ämnesspecifika begrepp och därmed nya för eleverna (pressa, sjud, gänga).
Många elever litar inte heller på att de förstår vad de läser så de väljer att istället fråga läraren inför varje moment och det som händer då är att de inte själva lär sig att följa en instruktion eller lära sig t.ex förkortningar eftersom man inte säger förkortningarna muntligt.
Mitt tips är att i början på varje termin när eleverna ska starta upp ett arbete gå igen instruktionen gemensamt. Skriv upp alla ämnesspecifika ord och ta fram dem varje gång när den gruppen kommer. Om hela skolan arbetar med genren samtidigt på olika sätt gör det att eleverna stöter på den i flera sammanhang och blir mer uppmärksamma på den. Glöm inte heller att skriva en gemensam text som gör att elevernas förståelse för genren ökar.