Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Genrepedagogik

Arbeta med återgivande text


Den här veckan föll det sig naturligt att arbeta med återgivande text. Jag hade skrivit en kort text om min resa till Alperna som jag skrev upp på tavlan. Vi tittade tillsammans på vad som ska finnas med i början av texten som kallas för orientering. När? Vem/vilka deltog? Var? Varför hände det?
Därefter kommer det en eller flera händelser och på slutet en slutkommentar där man skriver vad man tyckte.
När dessa ramar var givna för eleverna kunde de själva på olika nivåer beroende på vilken språklig nivå de befinner sig på skriva en egen text. Ingen behövde sitta och fundera speciellt länge innan de kom igång eftersom de visste exakt hur de skulle skriva.
Återgivande text använder vi ofta i förberedelsegruppen eftersom det är mycket lättare att skriva om något som man varit med om och vi kommer naturligt in på dåtid och nutid.