Läsning – och skrivning – Reading to Learn <3 En läsande klass

I veckan lanserades En läsande klass bland annat som en reaktion på PISA-siffrorna om svenska barns sjunkande läsförståelse. Martin Widmark, författare och en av initiativtagarna, uttalar sig om vikten av läsning:  ”Fullständigt avgörande i all undervisning är läsning. Utan denna färdighet klarar du inte ett enda ämne, inte heller idrott och hälsa eller hemkunskap. Trots att alla förstår att så är fallet, går alltså 23 procent av eleverna nio år i skola utan att ha tillgång till det viktigaste verktyget av dem alla. Bara barn kan behandlas så respektlöst. Skicka en snickare till jobbet utan hammare, en läkare utan stetoskop, en musiker utan instrument. Ingen skulle ha accepterat detta.” DN

Att så pass många reagerat och nu agerar för att förbättra inte bara resultaten utan också livskvaliteten och självkänslan hos barn är fantastiskt. I ett land som Sverige, där man har varit läskunniga sedan 1600-talet, är det extra sorgligt att se de sjunkande resultaten.

Projektet En läsande klass är fenomenalt och kan utökas med att innefatta skrivning. Reading to Learn är utvecklat för att göra det – först läsa sig till ämneskunskaper och språkkunskaper genom att använda lässtrategier och kritisk textförståelse – och sedan skriva för att befästa förmågorna. För att kunna skriva en text behövs, som alla skribenter vet, att man bemästrar ett ämnesområde och den texttyp man har valt, både ämnesmässigt, genremässigt och språkmässigt.

Reading to Learn <3 En läsande klass

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.