Att tolka budskap – Corpse Bride – filmrecension

Recensioner tillhör familjen evaluerande texter. Författaren talar om vilket budskap den fann i filmen eller boken och på slutet talar den om vad den tyckte. Precis som i argumenterande text kännetecknas recensioner av att författaren uttrycker sina åsikter i genom värdering i form av ord som uttrycker känslor och åsikter. Det kan vara både känslor och åsikter som författaren har men också ord som författaren använder för att skapa spänning i texten.

Att skriva recensioner är krävande eftersom eleven måste tolka mediets budskap. I början av detta tema försökte jag göra eleverna medvetna om hur processen med tolkning av budskap går till. Jag vet inte om det gav dem någonting förutom att synliggöra vilken tankeverksamhet som krävs. Vi fyllde i tabeller med vad som hände och vad vi av de händelserna kan dra för slutsatser av vad filmmakarna vill tala om för oss.

Sedan översatte jag texten för dem genom att läsa hela texten detaljerat, och tog då ut ord som de inte var bekanta.

Dagens lektion ägnade vi åt att först repetera frågeord (de syns bakom mig på tavlan) sedan läste vi de första två styckena detaljerat. Då strök eleverna under orden/ordgrupperna som vi kan bygga upp en text tillsammans med, alltså de ord som är byggstenarna i en recension.

Här är orden för värdering markerade med rosa.

Corpse bride - review - värdering

De grönmarkerade orden är de ord som är betydelsebärande i recensionen.

Såhär gick den detaljerade läsningen till.

Det är sedan i den gemensamma skrivningen som vi tillsammans tolkar budskapet i en film som eleverna vill göra den gemensamma omskrivningen av. Då kommer ytterligare tillfällen att diskutera och visa hur man tolkar och hur den tolkningen sedan sätts i ord.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.