Rustade för att bli lyckliga?

Tonåriga Logan LaPlante säger i sitt TEDx-talk att undervisningen i skolan inte lär barnen hur de ska vara lyckliga. Han frågar hur det skulle vara om vi inte gick med på den här separationen mellan utbildning och att vara lycklig. (min 1.14)

Vi förväntas inte vara lyckliga på jobbet heller. Vi har politisk demokrati och förväntar oss att få rösta i allmänna val och välja de politiker som styr samhället. Däremot har vi inga förväntningar på demokrati på våra arbetsplatser.

Filmen Kan vi göra det själva? handlar om ekonomisk demokrati. Det innebär att vara med och bestämma över sitt jobb bland annat. I filmen lyfts det fram alternativa bolagsformer som medför ökat inflytande för dem som arbetar i bolagen. Människor som är involverade i arbetarkooperativ, menar Jessica Gordon-Nembhard, kooperationsforskare vid John Jay University, tenderar att i högre grad involvera sig i samhället. De har blivit vana vid att göra sina röster hörda och påverka och tar med sig detta till lokalsamhället. Så det finns sociala fördelar. Hon menar att det även finns ekologiska fördelar eftersom lokalägda företag förorenar och förstör miljön mindre.

Ekonomisk demokrati på detta sätt, där arbetarna är med och bestämmer över sina arbetsplatser, är bevisligen funktionella. De existerar i dag lite var stans i världen, är konkurrenskraftiga och bryter också mot föreställningen om att det enda alternativet till kapitalismen är statligt ägande styrt av en central byråkrati. Vilket inte heller är demokratiskt.

På vilket sätt är dessa frågor angelägna för oss lärare? För det första är det angeläget för hela världen att få till ett system som är hållbart, ekonomiskt och ekologiskt. Dessutom är det en demokratifråga och det ingår i vårt uppdrag enligt läroplanen att låta eleverna erfara demokrati.

Sett i ett vidare perspektiv än att få delta i klass- och elevråd och bestämma över relativt marginella aspekter av tillvaron behöver demokratiundervisning och elevmedbestämmande öka i skolan. I det mest sedda TED-framträdandet någonsin, Schools kill creativity, säger Sir Ken Robinson att framtiden inte är förutsägbar ens 5 år framåt. Vi som är vuxna nu, och ska utbilda våra barn, har inte någon aning om hur världen som våra barn kommer leva i kommer se ut. Därför är det bra att undervisa i eviga värden. Som demokrati, medbestämmande och hållbarhet.

Arbetet är den mest hierarkiska institution vi har. (Roland Paulsen, min. 11 Kan vi göra det själva?) Där har vi chefer vi inte kan rösta bort, vi har inte valt våra arbetsuppgifter. Arbetsgivaren bestämmer när vi ska äta, när vi ska komma och gå, när vi  ska gå på toaletten. De kan föra register över sina anställda och konstruera angivarsystem. ”Det är sånt som man måste gå till en ganska avancerad diktatur för att se i resten av samhället.” säger Roland Paulsen, doktor i sociologi vid Lunds universitet. (Kan vi göra det själva?, ibid.)

Vi som jobbar med utbildning tvingas förhålla oss till arbetsmarknadens krav. Det är vi som ska leverera arbetskraften. Och den delen av befolkningen som kommer vara arbetslös. ”Vi har en galopperande utveckling av utslagning i arbetslivet som handlar om utbrändhet och utmattningsdepressioner.” säger Bo Rothstein, statsvetare vid Göteborgs universitet (Kan vi göra det själva?). Han menar att det är kopplat till att människor inte känner sig vare sig respekterade eller har makt att påverka. Det stämmer med andra undersökningar gjorda i London och Helsingfors. Ojämlikhet påverkar livslängden visar den senare studien. ”ju längre ner man befinner sig i en arbetshierarki […], desto tidigare tenderar man att dö.”(Ojämlikhet dödar) Att hålla huvudet i sanden och hoppas att problemen ska lösas av sig själv verkar inte vara ett alternativ. De stora problemen som ojämlikhet skapar behöver motverkas med demokratiundervisning.

Forskningen som det här inlägget bygger på reser en rad frågor för oss i skolan. En av dem är: Hur gör vi för att elever ska få uppleva verklig demokrati (en erfarenhet som de sedan kan ta med sig ut i livet och skapa ett bättre samhälle med hjälp av)?

Logan LaPlante inser att utbildning är viktigt men undrar, varför det inte är en del av utbildningen i skolan att bli lycklig. (Hack school, min 1.40) Ja, varför är det inte så och hur ska vi som jobbar i skolan förändra det? Vad behöver vi förändra för att kunna rusta elever för livet? Rusta dem för att bli lyckliga?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även prenumerera utan att lämna en kommentar.