Visar alla blogginlägg från: september 2015

Utvecklade resonemang – Högre betyg

Komponenterna som behövs för ett utvecklat resonemang, och ett högre betyg, är de som nämns nedan:

Att resonemanget är specifikt. Eleven har kunnat sätta sig in i människors situation och koppla sina tankegångar till innehållet. Analyserna (Varför händer detta? Varför gör människor som de gör? Det leder till… Eftersom… Det händer pga. att…) bör vara djupare. Finns dessa komponenter med så blir oftast resonemangskedjan längre, vilket också kännetecknar utvecklade resonemang.