Visar alla blogginlägg från: maj 2016

Den röda tråden

Här nedan kommer ett förslag till röd tråd från år 6 på mellanstadiet till år 3 på gymnasiet i svenska/sva. Den röda tråden

Nätverksträffar

För närvarande är vi två personer som med ganska jämna mellanrum ses och diskuterar R2L. Vi diskuterar allt som vi har funderingar kring. Den här terminen har det blivit allt från textval till att vi har gjort ett schema, den röda tråden, från grundskolan till gymnasiet (så att vi täcker upp alla texttyper), undervisning och PISA:s läsförståelseprov. Denna vecka ska vi diskutera kapitlet om Knowledge about Language i Learning to Write, Reading to Learn, vår Bibel.

Alla är jättevälkomna att vara med! Bor du inte i Stockholm kanske vi kan ta det på Skype. Hör av dig till mig på monika.dolfin@stockholm.se.

Svårigheter med argumenterande text

När vi gör en gemensam omskriving har jag först analyserat inledningen till en text:

Mening 1 Tes: Murder is wrong.

Mening 2 Majoritetstrick (retoriskt grepp): Since childhood we have been taught this indisputable truth.

Mening 3 Fråga: Ask yourself, then, what is capital punishment?

Mening 4 Svar/Majoritetstrick (alla tycker att dödsstraff är samma sak som mord): Capital punishment is defined as one person taking the life of another.

Mening 5, Jämförelse: Coincidentally, that is the definition of murder.

Mening 6, Förstärkning genom upprepning (av tesen) och börjar räkna upp de argument som ska tas upp i texten (argument 1) : The death penalty has to be abolished because it carries a dangerous risk of punishing the innocent,

(argument 2): it is unethical and barbaric,

(argument 3): and is an ineffective deterrent of crime.

Svårigheten

När man sedan ska göra en gemensam omskrivning med klassen går det inte att göra som i andra typer av texter där man ungefär mening för mening skriver om texten. Istället märkte jag att det fungerar bäst att visa att hennes åsikt kommer först, sedan använder hon majoritetstrick, vad ska vi använda för retoriskt grepp?

Har ni tips på hur ni har jobbat med gemensam omskrivning av argumenterande text skulle jag vilja få dem bums! Det här är en stor utmaning.

Argument och motargument

I inläggen om sammanfattnig Sammanfattningsövning med exempel  och Sammanfattning för förståelse kan ni se Pauline Gibbons övning.

Om man tar övningen ett steg vidare när man jobbar med argumenterande text, har eleverna genom att stryka under kärnmeningarna fått fram argumenten i styckena.

Då kan man passa på att ta fram motargument som man sedan kan använda när man skriver gemensamt.

Tillsammans i klassen kan man då lägga in argument och motargument, som man spånar fram tillsammans, i en tabell.

Tabell argument motargumetn

Sammanfattningsövning med exempel

För att förstå en text har jag börjat med att lägga in momentet att de ska sammanfatta texten enligt en övning av Pauline Gibbons.

Sammanfatta, (Gibbons s. 154)

  1. Skriv en rubrikstycket.
  2. Skriv ner den mening från varje stycke som du tycker sammanfattar det viktigaste i stycket. Den meningen kallas kärnmening och är oftast den första meningen i stycket.

(Övningen innehåller fler punkter men jag valde att jobba med dessa två. De räcker för att skapa förståelse.)

Resultatet

Capital punishment is dead wrong - kärnmening underrubrikDet är inte skrivet i sten att det är just dessa som är kärnmeningarna eller om det är de ultimata underrubrikerna. Det kan självfallet diskuteras.

Capital Punishment is Dead Wrong – argumenterande text från detaljerad läsning till gemensam skrivning

Hela texten

Capital Punishment Is Dead Wrong

By Olivia H., Oneida, WI

Murder is wrong. Since childhood we have been taught this indisputable truth. Ask yourself, then, what is capital punishment? Capital punishment is defined as one person taking the life of another. Coincidentally, that is the definition of murder. The death penalty has to be abolished because it carries a dangerous risk of punishing the innocent, is unethical and barbaric, and is an ineffective deterrent of crime.

Capital punishment is the most ­irreparable crime and it must be abolished. “We’re only ­human, we all make mistakes,” is a commonly used phrase. However, in the case of the death penalty, error becomes too dangerous a risk. The innocent lives that have been taken should be enough to abolish capital punishment. If there is any chance that error is possible (which ­there always is), the drastic measure of capital ­punishment should not be taken.

Judge Jed S. Rakoff in New York ­argued against the death penalty: “The court found that the best evidence shows that, on the one hand, innocent people are more often sentenced to death than we think, on the other hand, proof of their innocence ­often does not come up until long after their convictions. It is clear the death penalty will lead to that a great number of innocent people will be executed.”

To not admit that the death penalty is murder by the state is a double standard. Can we continue to call our government fair if we do not hold it to the same rules we do its people? Murder by a citizen is seen as an atrocity, yet a government-approved ­murder is not only acceptable, but enforceable. What message do we send the American people, and other countries, for that matter, if we continue to be a ­nation that kills its citizens, a nation that enforces the most barbaric form of punishment?

We don’t cut off the hands of thieves to ­protect property; we do not stone adulterers to stop adultery. We consider that barbaric. Yet we continue to take life as a means of protecting life.

No person or government has the right to decide if another human is worthy or unworthy of life. Our natural rights as humans, which cannot be taken away by the government, include the right to life. Humans do not lose value; no act, no matter how heinous, can make a person less of a human being. However, for most it is easy to ­forget that each of the 1,099 executed since 1977 are fellow humans, not just numbers.

According to Amnesty International, the death penalty violates the right to life stipulated by the UN:s declaration of human rights. Capital punishment contradicts our moral beliefs and claims of a fair and just government. The U.S. must join its political ­allies – including Scandinavia, South Africa, and most of Latin America – and abolish the death penalty. The death penalty is favored by some as an effective deterrent of crime; however, states with the death penalty actually have higher murder rates than those without. In 2006, the FBI Uniform Crime Report revealed that the area of the U.S. that was responsible for the most executions (the South with 80 percent) also had the highest murder rate, whereas the Northern areas that had the fewest ­executions, had the lowest murder rates. These statistics prove that our nation does not need this extreme threat of punishment to prevent crime. Many people favor the death penalty as reparation for the wrong done to a victim’s family; however, in most cases, closure is not the result. Losing a loved one, no matter how that person is lost, is unbearable. Pain like this is shocking and the victim’s family holds onto the hope that the execution of the murderer will bring relief and closure. Nevertheless, when the execution day arrives, the pain is not eased because executing the murderer does not bring their loved one back.

Capital punishment is a double standard, immoral and a violation of human rights. Moreover it does not guarantee safety for innocent victims. It does not follow the standards of a modern and just society but is a residue from a barbaric past that we should have left behind by now. The death penalty does not effectively deter crime, and it does not give closure to victims’ families. Wanting to kill somebody has its roots in hate and nothing good comes of hate as nothing good can ever come from capital punishment. It cannot continue to be accepted by a nation that claims to be democratic, have liberty and justice for all. The death penalty is murder on the sly and it’s dead wrong.

Source: http://www.teenink.com/opinion/all/article/49841/Capital-Punishment-Is-Dead-Wrong/

Detaljerad läsning – Hur man bygger upp ett argument

Vi har läst hela texten detaljerat då i syftet att förstå den. Denna detaljerade läsning syftar till att visa hur skribenten bygger upp sitt argument så jag valde ett stycke:

De flesta argumenterande texter tar upp ett argument per stycke. Oftast kommer argumentet som den första meningen. Det ser vi även här. (fetstil) Sedan bygger hon upp argumentet med att bemöta ett motargument i mening 2, svara på motargumentet i mening 3, använda fakta i mening 4, repetera för att förstärka det hon sagt i mening 4 i mening 5.

Capital punishment is the most ­irreparable crime and it must be abolished. “We’re only ­human, we all make mistakes,” is a commonly used phrase. However, in the case of the death penalty, error becomes too dangerous a risk. The innocent lives that have been taken should be enough to abolish capital punishment. If there is any chance that error is possible (which ­there always is), the drastic measure of capital ­punishment should not be taken.

capital punishment is irreparable - det läsningSom ni ser har jag redan börjat fila på vad jag kan ta upp i den gemensamma omskrivningen.

I den gemensamma omskrivningen tar jag upp det som jag poängterade i den detaljerade läsningen.

Joint rewriting capital punishment

Nu förbereder jag mig i detalj. Jag gör frågor till eleverna. Det som är rosamarkerat är mina förberedelser inför vad de kan tänkas svara eller förslag som jag kan hjälpa dem med om de inte svarar.

Och såhär ser tavlan ut när vi jobbar

tavlan gemensam skrivningDen ska föreställa deras skrivbord, eller flikar som är öppna på deras dator när de själva skriver. Till vänster har vi de ord/fraser från den detaljerade läsningen, de blåa papprena är variation i att uttrycka ‘capital punishment’, det rosa är modalitet och värdering och ovanför det rosa har jag skrivit ner hennes åsikt, vår åsikt, hennes argument och vårt motargument. I mitten finns texten som vi skriver gemensamt.

Här är texten som vi skrev gemensamt. Det var en varm eftermiddag och förslagen haglade inte direkt. Det var jag som stod för den mesta kreativiteten den lektionen.

Cap punishment gemensam omskrivning

Inför att de ska skriva själva har jag gått igenom hur de skriver en inledning. Innan de börjar skriva ska de ha fyllt i en skrivplan.

Writing plan argumentative text

Inför det individuella skrivandet har jag också lagt ut konnektorer som uttrycker att man inte håller med på min lärarblogg.

connectors that express disagreeSamt pappret med hur många sätt man kan uttrycka ‘capital punishment’.

different ways of saying capital punishment

Muntlig presentation – Keynote

Vi skrev först biografier och sedan fick alla presentera sina personer muntligen. Alla elever på vår skola har i-pads.

Vi arbetade i presentationsappen Keynote. Den är väldigt snygg och man kan också se sina presentationsanteckningar medan man presenterar.

Att ha gjort en förlaga, en egen keynotepresentation, var väldigt nyttigt. Det gjorde det lättare att sätta ord på det eleverna behövde göra, eftersom jag hade behövt göra det själv. Jag bad dem att arbeta efter principen lite text på slidesen och prata desto mer. Det var också nyttigt att öva på hur man ska göra anteckningar, som de sedan ska kunna läsa medan de presenterar. Muntlig presentation är en ren konst. Vi förstod snabbt att framgång ligger i övning i att framföra presentationen. Det räcker inte med att ha gjort en bra presentation i keynote.

Förlagor

Så fort jag vill att mina elever ska producera något så försöker jag att tillhandahålla en förlaga. För det mesta arbetar vi med texter och då finns det en exempeltext. Men ibland är det muntliga presentationer, debatter eller annat som ska tillverkas. Då måste jag producera dessa själv. Jag har som princip att det ska ta högst en halvtimme så det blir lite varierande kvalitet. Det viktiga är att eleverna får se ett exempel rent visuellt och inte bara få förklarat i ord hur slutresultatet ska bli.

Här är några förslag på inledningar. (Förlagan som jag gjorde till hela den muntlig presentationen blev inte så bra eftersom jag inte hade övat… Jag glömde ha med en ordentlig avslutning till exempel. Så den publicerade jag endast på min lärarblogg.)

Och här kommer ett förslag på avslutning –