Visar alla blogginlägg från: september 2016

Konferens om språkintroduktion – Göteborg 1-2 september 2016

Sitter i skrivande stund på konferensen om språkintroduktion i Göteborg. Konferensen berör mestadels kartläggning, organisation och bedömning men har också haft mer konkreta inslag i form av exempel från undervisning.

Det som slår mig är att det är relativt lite fokus på konkret läs- och skrivundervisning trots att det är det som utgör lärarnas vardag och avgör elevernas studieframgångar. Om jag analyserar det lärare behöver, genom de diskussioner jag har deltagit i, så visar det sig att det för elever med en låg grad av litteracitet (de som inte har någon skolbakgrund) fortfarande tar väldigt lång tid att lära sig läsa och skriva. Exempel på 3 år har nämnts. Så det finns fortfarande, ibland omedvetet, ett sug efter hur man undervisar effektivt i läs- och skriv- samt genrekunskap hos lärare!

Ett nytt kapitel

Denna hösttermin började jag jobba med språkintroduktion. Från grundskola till gymnasieskola, från kursplanens mål till elever som jobbar för att få språkkunskaperna i både vardags- skol- och ämnesspråk. Också från en mindre komplex organisation till en organisation, speciellt vid skolstart, som sätter allas tålamod och problemlösningsförmåga på prov.