Visar alla blogginlägg med kategorin:
Engelska

Gemensam omskrivning utifrån Fantastic Mr. Fox

Här jobbar vi med gemensam omskrivning. Den gemensamma omskrivningen sker efter att man markerat ord/ordgrupper i detaljerad läsning. I gemensam omskrivning byter man sedan ut de markerade orden/ordgrupperna. (Se även mitt förra inlägg Lärarförberedelser för gemensam omskrivning)

Tanken är att en elev i taget ska komma fram till tavlan och att man ska resonera mycket mer kring varför man skriver som man gör, men det är första gången jag jobbar med gemensam omskrivning med den här klassen och jag ville demonstrera arbetssättet.

Såhär blev vår gemensamma omskrivning när vi var klara:

joint rewriting mr fox 2

Fantastic Mr. Fox – lärarförberedelse för gemensam omskrivning

Efter detaljerad läsning (detailed reading) jobbar man med gemensam omskrivning. När man jobbar med berättande texter byter man ut karaktärer, tid, plats och problem och skriver utifrån originaltexten sin egen berättelse. Det man sedan byter ut vid gemensam omskrivning är de ord/ordgrupper som markerats vid detaljerad läsning.

Eleverna fick ge förslag och det de valde till slut var:

main character mr wolf

Men det finns ett problem med detta:

För att den gemensamma omskrivningen ska bli givande måste läraren innan lektionen föreställa sig olika scenarier så att läraren kan komma med förslag. Här kommer originaltexten där understrykningarna gjorts i grönt och mina förberedelser på raden under, understruket med gult.

Lärarförberedelse gemensam omskrivning Mr Fox

Att sammanfatta – Filmens genresteg

I mitt förra inlägg skrev jag om att sammanfatta och hur viktigt det är att veta vilken genre man ska sammanfatta eftersom det viktiga i en text (talad, visuell eller skriven) är olika för olika genrer.

Detta inlägg kommer att handla om genrestegen som förekommer i film. Genrestegen är

  • Akt 1 (början) – Anslag och presentation.
  • Akt 2 (mitten) – Fördjupning och konfliktupptrappning.
  • Akt 3 (slutet) – Konfliktförlösning och avtoning

I filmen Corpse Bride av Tim Burton är genrestegen följande: (tidsangivelserna är från Netflix)

Corpse bride 1 corpse bride 2 corpse bride 3Fördelarna med att jobba med film är att man kan visa alla genresteg i filmen. Det bidrar till att exemplet blir väldigt tydligt.

Nu ska eleverna lista alla händelser i Trust som vi såg nyligen och vi ska tillsammans placera in dem i de olika genrestegen.

Lärarförberedelse för gemensam konstruktion

Vid gemensam konstruktion försöker man återskapa en text med hjälp av de ord man strukit under.

Just nu tittar vi på Corpse Bride av Tim Burton och ska sedan skriva en sammanfattning om filmen.

Som utgångspunkt har jag tagit en sammanfattning på filmen Trust som vi såg med klassen nyligen. Därefter har jag markerat de delar i texten som jag tror att vi sedan kan konstruera en ny text kring. (till vänster)

trust och corpse bride 2

Till höger har jag, efter samma mönster, börjat skriva en sammanfattning av Corpse Bride. (Som ni ser är den inte klar.) Det jag har påbörjat till höger är att redan nu ha en text klar så att jag t.ex. kan komma med förslag när vi sedan gör gemensam konstruktion med eleverna.

Sammanfattningarna är uppdelade i genresteg  för film i detta fall. För det dramatiska berättandet i film är det

  • Akt 1 (början) – Anslag och presentation.
  • Akt 2 (mitten) – Fördjupning och konfliktupptrappning.
  • Akt 3 (slutet) – Konfliktförlösning och avtoning.

Jag brukar vara noggrann med att prata vilken genre vi sammanfattar eftersom olika saker är viktiga i olika genrer.

Fantastic Mr. Fox – förberedelse för läsning och detaljerad läsning

Här genomför jag en detaljerad läsning av ett stycke ur Fantastic Mr Fox av Roald Dahl, sidorna 12 – 13. Texten är på engelska men jag måste genomföra den detaljerade läsningen på svenska eftersom så pass många är svaga i klassen. I en detaljerad läsning ska man ge så pass mycket stöttning (tala om vad meningen betyder, läsa meningen, visa på nyckelord/författargrepp) så att ingen elev ska behöva anstränga sig för att hänga med i betydelsen av texten.

Jag har inte haft eleverna mer än några lektioner, eftersom jag var tvungen att hoppa in för någon som blivit långtidssjukskriven och de är inte bekanta med arbetssättet. Vi har sett filmen och jag har precis förklarat cirkelmodellen – att vi kommer läsa tillsammans nu för att sedan använda de orden vi stryker under för att skriva tillsammans och att de till sist ska skriva individuellt.

Detta är måltexten:

mr fox 2

Innan vi börjar den detaljerade läsningen gör jag en kort förberedelse för läsning där jag med ord som eleverna förstår berättar vad stycket handlar om.

Metaspråket jag försöker införa i detta inlägg är problem och reaktion (någon reagerar) samt reflektion (någon tänker något).

Goda nyheter

Jag har alltid som mål att prata så mycket engelska som möjligt på mina lektioner. sakta men säkert bygger vi upp ett metaspråk som gör detta möjligt.

word

phrase

sentence

parapraph

capital letter

full stop, question mark, exclamation mark

Igår kunde jag för första gången prata engelska med mina elever större delen av lektionen utan att dessa elever, som har ganska dåligt självförtroende och lågt förtroende för läraren (de litar inte på att min undervisning kommer leda till att de förstår) reagerade på att jag gjorde det.

Jag använder också röda och gröna kort (laminerat papper) i undervisningen för att säkerställa att jag vet att eleverna förstår vid varje givet tillfälle. Varje elev får ett rött och ett grönt kort som de kan visa – grönt kort om de förstår, svarar jakande på en fråga, tycker att tempot är lagom och rött kort om de inte förstår, svarar nekande eller tycker att det går för snabbt.

röda gröna kort

Då kunde jag passa på att säga att vi kanske inte ska prata om vem som kommer försent, inte har med sig sina saker eller hur jag är som person. Vi har kommit såhär lång på bara några veckor och det är stort. Låt oss koncentrera oss på att fortsätta bli bättre.

How to play American football – Instruerande text

Vi jobbar med instruktioner i en svag grupp i engelska och började med att

se en power point om instruktioner på engelska, Instructions. Syftet med detta var att eleverna skulle få en uppfattning om vad instruktioner innehåller och att de skulle öva sin anteckningsteknik.

Efter det fick de följa en instruktion på hur man viker en ros av en servett på youtube. Jag transkriberade ut vad personen i videon sa och markerade verben respektive substantivfraserna i olika färger.

Ex.

napkin rose

Sedan hade de i läxa att repetera verben (rödmarkerade).

Nu var vi redo att gå in på måltexten, en text om hur man spelar amerikansk fotboll. Den gjorde jag först en stycke för stycke-läsning på.

Exempel på min version:

american football stycke för stycke

De gulmarkerade orden är ord som jag ska förklara. Kommentarerna, till höger, är det jag ska säga innan varje stycke.

Stycke för stycke-läsningen visade sig vara över deras närmaste utvecklingszon – det var många ord de hörde för första gången. Därför jobbade vi med ordens stavning och betydelse på våra små whiteboardtavlor där eleverna fick skriva och rita vad olika ord betydde. De fick också skriva upp synonymerna samtidigt ex. start – beginning, throw – snap – hand, receive – catch.

goal posts

Vi kommer fortsätta med detaljerad läsning på det sista stycket i texten.