Visar alla blogginlägg med kategorin:
Svenska

Den röda tråden

Här nedan kommer ett förslag till röd tråd från år 6 på mellanstadiet till år 3 på gymnasiet i svenska/sva. Den röda tråden

Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande

Nedan ser vi en genrekarta som jag brukar använda för att låta eleverna vara med och bestämma. När jag använder kartan förstår eleverna att det mesta vi gör utgår från genre. Jag har försökt att lista texttyperna från mer talspråkslika återberättande texter till mer och mer skriftspråkslika texter. Självklart är det inte helt givet att språket i alla argumenterande texter är mer formellt än i alla instruktioner till exempel.

Jag har fyllt i några exempel för att visa hur jag menar.

Välja arbetsområde utifrån texttyp - ny

Och på engelska:

Välja arbetsområde utifrån texttyp - engelska

Hur analyserar man?

För att få eleverna att förstå de olika lässtrategierna sökläsa och tolka så brukar jag låta dem göra frågor.

Inför ett boksamtal på boken Sanning eller konsekvens har jag gått igenom hur resonemangen kan vara mer utvecklade. Det som fortfarande är oklart är hur jag kom på den tankegången. Istället för att vänta på att eleverna ska uppnå en viss mognad, kan jag göra tankegångarna vid analys explicit och visa hur en analytisk person tänker. Exempel på frågor man kan ställa när man analyserar har jag tagit från Blooms taxonomi.

Blooms analys 2

Utifrån ovanstående frågor ska vi nu göra frågor som vi kan ta upp på boksamtalet.

sanning eller konsekvens analysfrågor

Resonemang på en högre nivå

Jag har gått igenom en del material, bland annat bloggen Lärande och bedömning här på Pedagog Stockholm. I blogginlägget Hur skiljer sig ett enkelt resonemang från ett välutvecklat anger de olika kriterier:

resonemang kriterierSedan försökte jag använda dessa kriterier när jag resonerade kring frågan Varför har Annika Thor skrivit boken Sanning eller konsekvens? Vad var hennes budskap?

Jag har skrivit ned det jag sa i filmklippet här och färgkodat resonemanget efter färgerna ovan:

resonemang ex 3

Lägg märke till att allt är understruket eftersom resonemangskedjan är längre.

Jag har också gjort en power point för att förklara vad ett resonemang och ett Resonemang på en högre nivå är för eleverna.

Kommentera gärna! Jag vill gärna ha feedback på detta.