Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
bedömningsmatris

Inga matriser med textbedömning enligt Reading to Learn

I min strävan efter att bedömningen skulle bli lättare och mer rättssäker blev jag matrisernas drottning. Jag kan verkligen göra matriser. I slutet av min ansträngning med matriser jobbade jag hårt på att få eleverna att förstå och viktigast av allt, komma med exempel på hur ett bild/ljud/klippning (i ett filmprojekt) på till exempel C-nivå skulle kunna se ut.

bedömningsmatris filmprojekt

Jag utvecklade också David Rose bedömningsmall till en bedömningsmatris för att få med skrivningar från matrisen i nationella provet i svenska som andraspråk.

Bedömningsmatris personlig återgivande text

Nu har jag helt frångått matriser. Jag har gått tillbaka till Davids bedömningsmall och utvecklat den för varje texttyp vi skriver.

Davids bedömningsmatris berättande text

I bedömningsmallen värderar man det eleven åstadkommit i sitt skrivande med siffrorna 0-3 på varje nivå av texten, där 0 står för F och 3 står för A. Snabbt går det! Och det är meningen också.

Hur kunde jag frångå mina älskade matriser? Man behöver helt enkelt inte matriser om man har exempeltexter av professionella författare. Man kan alltid hänvisa till texten. Där finns allt: syfte, inledning, spetsställd bisats, varierad meningslängd, korrekt stavning, utvecklade genresteg och faser, verb i rätt tempus och så vidare. Det som blir viktigt i bedömningen är i hur hög grad eleven kunde producera en egen text i den genren.

Mer tid till undervisning, det vill säga visa hur man gör något, alltså att workshoppa skrivandet som vi gör i R2L – mindre tid till att prata om hur man kan göra, det funkar ändå inte.

Att göra nyhetsinslag – Ett filmprojekt med år 7

Förutom kunskapsmålen ur kursplanen i svenska som andraspråk

  • Kombinera text med estetiska uttryck
  • Ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter

så hade jag även andra syften med filmprojektet

  • Filma och berätta med bilder
  • Handha ett projekt
  • Att få verktygen till ett fungerande grupparbete
  • Elevinflytande över projektets delar – vara med och utforma arbetsgång och schema
  • Elevinflytande över bedömningen – vara med och utforma delar av bedömningsmatrisen
  • Projektet skulle vara organisatoriskt ”snävt” men ge mycket utrymme för egen kreativitet – läraren ger en ganska stram form och mycket frihet för eleverna att bestämma innehållet
PP:n
Den pedagogiska planeringen är uppdelad i tre dokument, arbetsgång, schema och bedömningsmatris. (se nedan)
Förarbete 
Innan filmprojektet skrev vi nyhetsartiklar utifrån händelser i Hungerspelen. (Projektet finns beskrivet i länken.) Jag tror att man lika gärna kan börja med att göra ett nyhetsinslag och sedan skriva en nyhetsartikel eftersom man genom att filma kan synliggöra vilka röster (journalistens, intervjupersonens, expertens, ögonvittnets) det är som återges i nyhetartikel.
Arbetsgång
Först gjorde jag en arbetsgång som jag lät eleverna tycka till om.
Arbetsgång filmprojekt De tyckte inte så mycket men det var bra träning till nästa gång och ett sätt att synliggöra hur man måste tänka när man startar ett projekt, att bedömning och utvärdering, till exempel är med redan på planeringsstadiet.
Medveten tidspress
När jag jobbar i kreativa projekt väljer jag medvetet att ha snäva tidsramar. Jag vill skapa känslan av att det är angeläget att jobba hela tiden. Inlämning sker några dagar innan de ”måste” lämna in, så att det finns marginaler, men det känner inte eleverna till.
Projektbeskrivning
Beskrivningen av projektet skedde i bedömningsmatrisen som eleverna var med om att skapa. Jag gjorde grunden genom att fylla i alla kriterier på C, som jag har uttryckt är när man gör något ”rätt”. Eleverna fick sedan i grupper diskutera hur text till kategorierna för betygen E och A skulle kunna se ut. De skulle också tänka ut hur exempel på dessa skulle kunna se ut. Detta kunde de inte leverera på grund av tidspressen men jag tror det var nyttigt att försöka visualisera det. Nedan följer ett exempel.
bedömningsmatris filmprojekt
Matrisen fungerade också som en checklista på det de behövde ha med. Skulle jag göra om något i matrisen så är det att lägga till ett kriterium för hur självständigt eleverna kan arbeta. Ju högre grad av självständighet – och korrekthet – desto högre betyg.
Viktigt för projektet var att nyhetsinslaget inte fick vara mer än 2 minuter långt. På detta sätt var eleverna tvungna att klippa ofta.
Förlaga
Vid läsning och skrivning jobbar jag med exempeltexter. En förlaga är alltid viktigt. Det är en fördel att ha ett arbete gjort av en professionell, på detta sätt har man en gedigen grund att utgå från, ett bra analysmaterial och eleverna når bättre resultat när de vet vad som förväntas av dem.
Jag googlade helt enkelt på nyhetsinslag, valde ett och sedan analyserade vi delarna (reporter i studio, reporter på plats, intervju) och vilka bildutsnitt (helbild, halvbild, närbild, panoramabild) och kamerarörelser (panorering, tilt, zoom) som användes. De senare hade jag sedan en kort föreläsning om för att ge eleverna verktygen till bildberättande. Det är ett lätt sätt att få mer proffsiga filmer.
Grupparbetet 
När eleverna hade valt nyhet och fått den godkänd av mig (vi spelade rollspel där jag var redaktör och de var journalister och de var tvungna att argumentera för sin idé) så satte de igång med att jobba i grupp. För att testa idéns bäring använde vi oss av Edward de Bonos tänkarhattar. Eleverna ska då ta olika roller av någon som är positiv, negativ, kreativ, organisatorisk osv.
Tänkarhattar
Detta var också i ett led i syftet att få fördjupad kunskap i vilka kunskaper som krävs för att driva ett projekt.
Kamratbedömning 
Eleverna bedömde både varandras bildmanus och nyhetsinslagen när de var klara till ca 90 %. Bildmanusen bedömdes efter om det gick att förstå idén, om bildutsnitt mm verkade rimliga  och om intervjufrågorna var relevanta.
Höjdpunkter
De största höjdpunkterna var att de verkligen tyckte om att jobba såhär. De kände sig viktiga, hade bra idéer och jobbade väldigt självständigt. Det var också en höjdpunkt att de gjorde otroligt bra filmer och att jag fick se sidor av dem, glada sidor, som jag hittills inte hade sett. Detta projekt vände klassen, från att ha varit en tjafsig klass till en totalfokuserad klass.