Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
berättande text

Berättargrepp – Personifikation

I detta avsnitt drömmer huvudpersonen Sofia om minorna som ligger utspridda i jorden och begränsar barnens liv, eftersom de ständigt måste tänka på var de går och leker.

Eldens hemlighet s 12

Avsnittet ur Eldens hemlighet av Henning Mankell, s. 12, är en liten guldgruva. Det jag har fokuserat på i detta avsnitt är att jobba med personifikation, där antagonisten, minorna, får mänskliga egenskaper.

I vår skrivplan som vi gjorde efter den detaljerade läsningen tog vi också en antagonist som inte var mänsklig. Vi valde en naturkatastrof.

Skrivplan eldens hemlighet

För att förtydliga vad författaren hade gjort lade jag till kategorin ‘antagonist, egenskaper’ – där vi analyserade minorna. ‘Om de ‘väntar och väntar’ är de tålmodiga, men också onda på något sätt eftersom de väntar på att explodera så att de kan skada någon.’

Därefter gjorde vi en gemensam omskrivning som blev såhär

eldens hemlighet - gemensam omskr

En av de bästa gemensamma omskrivningarna jag har gjort med en klass. Nyckeln ligger i att inse att antagonisten inte är mänsklig men har givits mänskliga egenskaper.

 

 

Bedömningsmallar för skrivande – Alla texttyper i språkundervisning

Här kommer mina utarbetningar av de olika bedömningskriterierna för skrivande för alla texttyper som påträffas i språkundervisning. Exemplet på bedömningskriterier för skrivande finns på s. 363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose.

I alfabetisk ordning

Argumenterande text

bedömningskrit arg

Berättande text

bedömningskrit ber

Biografi

Bedömningskriterier biografi

Diskuterande text

bedömningskrit disk

Instruerande text

bedömningskrit instr

Nyhetsartikel (opersonlig återberättande text)

bedömningskrit nyh art

Textrespons – (recensioner)

bedömningskrit textresp

Mer att läsa om värdering finns på s. 327.