Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
bröderna lejonhjärta

Att förundras och rysa – Individuell omskrivning

Idag var en dag när vi två lärare rös av välbehag och kände djup tillfredsställelse och glädje. I den sva/spec-klass år 5 vi undervisar har vi jobbat med att skriva miljöbeskrivning utifrån Bröderna Lejonhjärta. Vi har betonat kontrasterna som Astrid Lindgren så rikligt använder sig av i sin text.

Miljöbeskrivning bröderna lejonhjärta

Här kommer anledningar till vår förundran och glädje, elevtexterna

Ind omskr bröderna lejonhjärta 2 Ind omskr bröderna lejonhjärta

Vi ser framtida författare och fotbollskommentatorer bland våra elever.