Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
Capital punishment

Debatt – En svårbemästrad konstform

Här följer ett klipp där jag övar med mina elever. De debatterar mot mig i grupp och har fått bestämma om de var för eller emot dödsstraff. Eftersom debatt sker i realtid så behövs mycket övning för att komma på rätt argument, använda retoriska grepp samt bemöta vad motståndaren har att säga – samtidigt. Ibland försvåras allt detta av att den åsikt de företräder inte är deras egentliga åsikt, utan de spelar en roll och gör ett perspektivbyte.

Nästa steg är att eleverna debatterar mot varandra i grupper.

Capital Punishment is Dead Wrong – de retoriska greppen i en argumenterande text

Dead wrong 1 Dead wrong 2 Dead wrong 3 Dead wrong 4