Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
david rose

Att vägra tro på att någon är dum – Hur Reading to Learn startade

I följande artikel beskriver David Rose hur Reading to Learn växte fram ur en strävan efter rättvisa utbildningsmöjligheter för aboriginska elever i Australien.

Barnen fick inte den utbildning de hade rätt till och behövde. De lärare som arbetade där visste inte hur de skulle möta eleverna. På lärarutbildningen hade de förberetts för att möta barn från en utbildad medelklass, inte barn från en muntlig landsbygdskultur. Min uppgift blev att hitta ett sätt att hjälpa dem”, säger David Rose. Lärarnas nyheter

För att ett sådant här demokratiserings- och rättviseprojekt ska kunna uppstå krävs en förståelse för att ingen misslyckas i skolan för att den är ointelligent. Jag menar att det krävs en människosyn som förstår människans kognitiva kapacitet grundat på det vi vet om vår biologi. Människosyn är annars ett begrepp som oftast för tankarna till etiska ställningstaganden men här menar jag rena fakta: Vad är människan gjord för? Vilka egenskaper och förmågor har människan som biologisk art?

Människan är en organism vars existens inte vore möjlig utan att vi tänkte. Det som utmärker oss som art är vår fantastiska intellektuella förmåga. Vi löser problem, formulerar dilemman, samarbetar, umgås. Våra kognitiva förmågor har varit lika stora sedan stenåldern. Vår biologi har inte förändrats på 150 år, alltså sedan folkskolans införande.  En folkskola som tyvärr inte hade devisen om alla elevers magnifika intellekt som ledstjärna.

Det viktigt att veta vilken människosyn som ligger till grund för olika pedagogiker. En pedagogik som tar hänsyn till hur människor är kan aldrig bortförklara att eleverna inte har lärt sig med att eleverna inte har det som krävs. Istället försöker den felsöka: Vad kunde jag som pedagog ha gjort annorlunda? Vilken kunskap har jag inte tillräckligt av? Vad mer behöver jag veta om de jag undervisar? Vad är det som krävs för att lärande (behärskandet av en praktik) ska uppstå? Pedagogiken behöver svara på de frågorna och många andra. Det är då den blir relevant.