Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
edward de bono

Meningsfulla grupparbeten

Ett bra sätt att spåna idéer och organisera arbetet samt förutse hur mycket arbete det kommer bli samtidigt som alla eleverna är delaktiga är att jobba med Edward de Bonos tänkarhattar.

de bono

Andra sätt  är att dela ut rollerna presentatör, tidhållare, ordfördelare, fokushållare, grafisk designer, faktaletare, med flera.