Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
faktasök

Minskad plagiering och ökad förståelse – Att använda sexrutingar för att faktasöka

Sexruting länder

När jag jobbar med faktatexter använder jag underrubrikerna i texten som jag sätter i en sexruting. På så sätt kan eleverna söka fakta lättare. Jobbar vi med länder kan de söka ‘Italien, statsskick’ och sökningen blir då mer avgränsad.

Att jobba med sexrutingar skapar det extra steg mellan att söka fakta och skriva in det i sin text direkt som gör det lättare för dem att inte plagiera. Om eleverna har mellansteget att behöva skriva ner de fakta de har hittat på nätet i sin sexruting, blir det sedan lättare för dem att formulera egna meningar. Och det är här exempeltexten kommer in.

För att kunna skriva en egen faktatext måste eleverna förstå exempeltextens alla underrubriker men också alla meningar. De måste helt enkelt verkligen förstå texten. Ibland krävs det mer detaljerad faktasökning för att eleverna ska kunna få fram hur ofta det hålls val i ett land och då måste de kunna förstå exempeltextens mening/stycke som beskriver val för att kunna söka de fakta som krävs för att skriva sin egen text.

Arbetsordningen för att skriva faktatexter bli alltså:

– Förberedelse för läsning

– Detaljerad/Stycke för stycke-läsning

– Faktasök (med hjälp av sexruting och exempeltext)

– Gemensam skrivning (där jag också visar hur jag söker fakta och fyller i den i sexrutingen som vi sedan formulerar meningar av)

– Självständig skrivning (med hjälp av de fakta man har antecknat i sexrutingen och formuleringarna i exempeltexten)