Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
filmmanus

När det är en fördel att inte förstå – Att kamratbedöma dramaturgi

Vi har jobbat med film i år 6 och innan eleverna lämnar in för summativ bedömning och betygssättning så lämnar de in sina filmer till kamratbedömning av varandra.

Innan de tittar på varandras filmer ska de titta på filmmanusen, som beskriver den berättelse som de ska berätta med sin film.

Filmmanus - rödluvan

Sedan ska de titta på filmen och kamratbedöma den genom two stars and a wish.

Two stars and a wish

För att kunna ge en önskan om förbättring var de tvungna att utgå ifrån någon av matrisens skrivningar. Detta för att kommentaren verkligen skulle innebära att de kunde hjälpa varandra till ett bättre resultat, att gruppen som blev kamratbedömd förstod och för att införa korrekt terminologi (metaspråk).

Matris filmprojekt

Efter att hennes grupp hade tittat igenom kamraternas film sa en elev ”Jag fattar ingenting.”. Om man inte förstår någonting så är det oftast knas med dramaturgin. Man har inte kunnat berätta det man har avsett. Och i och med att eleven sa såhär förstod jag hur bra det var med kamratbedömning av filmerna. Och hur bra det är att inte förstå – bara man kan förklara det. För förstår inte hon, finns det fler som inte förstår och då måste filmen göras om. Vi måste analysera vad som inte fungerade och rätta till det. Ett kognitivt krävande arbete.