Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
fortbildning

Nätverksträffar

För närvarande är vi två personer som med ganska jämna mellanrum ses och diskuterar R2L. Vi diskuterar allt som vi har funderingar kring. Den här terminen har det blivit allt från textval till att vi har gjort ett schema, den röda tråden, från grundskolan till gymnasiet (så att vi täcker upp alla texttyper), undervisning och PISA:s läsförståelseprov. Denna vecka ska vi diskutera kapitlet om Knowledge about Language i Learning to Write, Reading to Learn, vår Bibel.

Alla är jättevälkomna att vara med! Bor du inte i Stockholm kanske vi kan ta det på Skype. Hör av dig till mig på monika.dolfin@stockholm.se.