Visar alla blogginlägg med nyckelordet:
genrepedagogik processer blooms taxonomi

Frågebaserad undervisning – räcker det?

Igår hade vi genreutbildning med Åsa Sebelius här på Grimstaskolan. En rad intressanta frågor dök upp. Här kommer mitt svar på dem.

Vi diskuterade till en början vilka processer (verb) vi lärare använder vid bedömning av kunskap eller i undervisningen, för att få eleverna att utföra olika typer av uppgifter. Ganska snart kom vi in på Blooms taxonomi (se nedan). Blooms taxonomi är en klassificering av kognitiva förmågor. I min tabell har jag tagit de tre högsta förmågorna ANALYS, SYNTES och VÄRDERING. Förmågorna är uttryckta i verbform (till vänster) till exempel ‘analysera’, ‘skapa’, ‘uppfinn’. Till höger i tabellen står frågorna vi kan ställa för att få eleverna att använda just förmåga att analysera, skapa eller uppfinna.

Bara att få dessa förmågor på ett och samma blad tyckte jag var revolutionerande. Äntligen! Nu kan jag ställa frågorna som får eleverna att operera på en kognitivt högre nivå och därmed utveckla sitt tänkande. Men ganska snart märkte jag att det inte räckte. Vi behöver förlagor. I de allra flesta fall räcker det inte med att ställa den rätta frågan. Vi behöver modella det slutresultat vi önskar få av eleverna. Vill vi att de ska jämföra skillnader måste vi visa dem hur man gör. Vill vi att de ska producera resonemang, måste vi exemplifiera genom resonemang på E C och A-nivå som vi visar dem. Vill vi att de ska praktisera turtagning och bygga vidare på varandras resonemang i ett samtal kanske vi måste spela in en videosnutt där vi visar hur detta går till när experter gör det. Och med experter menar jag oss lärare.